De sofocratische verleiding: het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.

SWIERSTRA, TSJALLING.

Gebraucht / Anzahl: 0
Bei weiteren Verkäufern erhältlich
Alle  Exemplare dieses Buches anzeigen

Über dieses Buch

Leider ist dieses Exemplar nicht mehr verfügbar. Hier sehen Sie die besten Ergebnisse zur Suche nach De sofocratische verleiding: het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties..

Beschreibung:

Kampen : Kok Agora, 1998., Paperback. 8vo. 240 p. ; 22 cm. (Mooi exemplaar). Politiek is veel te ingewikkeld om aan gewone burgers over te laten. In een democratie regeert dan ook niet het verstand, maar de domme meerderheid. Redelijke politiek vereist een sofo-cratie, een dictatuur der wijzen. Vanaf Plato tot op de dag van vandaag worden democraten door deze kritiek achtervolgd. Sinds het begin van de moderne tijd zijn er echter ook steeds weer invloedrijke filosofen geweest die het voor de democratie hebben opgenomen. Volgens hen zijn dictatoriale dwang en rede onverenigbaar, zodat een redelijke politiek per definitie een democratische politiek is. In De sofocratische verleiding wordt Plato van repliek gediend dooreen vijftal democratische filosofen: lmmanuel Kant, Jeremy Bentham, Karl Popper, Jürgen Habermas en Bruno Latour. Uit gedetailleerde analyses van hun werk blijkt echter dat ook hun eigen opvattingen over de rede in democratisch opzicht nog te wensen overlaten. In het slothoofdstuk wordt daarom een nieuwe opvatting van rationaliteit gepresenteerd die wet onverkort democratisch is. NBD|Biblion recensie: Wie formuleert de waarden, hoe worden normen gerechtvaardigd? Is het God, de machthebber, de wijze, het volk, de handelende mens? Vanaf Socrates hebben wijsgeren zich met deze vraag beziggehouden. Zij staat in dit proefschrift centraal: 'is het mogelijk een filosofische ondersteuning te geven van het democratische grondbeginsel dat burgers voldoende oordeelkundig, c.q. rationeel zijn om zichzelf te besturen?' (228). Plato, Kant, Bentham, Popper en Habermas worden in vlot geschreven en zich tot hoofdlijnen beperkende schetsen als sofrokratisch gekarakteriseerd: zij ontkomen niet aan een dictatuur van de wijzen. Latour (door de auteur steeds in een Engelse vertaling geciteerd) dreigt in cynisme te vervallen. In een al te kort slothoofdstuk van 21 p. stelt de auteur voor om de naar ethisch inzicht zoekende kengemeenschap goeddeels te vervangen door een verantwoordingsforum: 'het ideaal van consensus. vervangen door het meer bescheiden ideaal van wederzijds begrip' (227). Hoe zo'n forum tot stand komt, wat haar reikwijdte is en haar zeggingskracht, blijft onbesproken. De vraag of een verhalende ethiek hier dienstig kan zijn, komt niet aan de orde. Een goed leesbare studie, maar een mager proefschrift. (Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.) (booknr: 22165). Buchnummer des Verkäufers

Bewertung (bereitgestellt von Goodreads):
0 durchschnittlich
(0 Bewertungen)

Bibliografische Details

Titel: De sofocratische verleiding: het ...

Beste Suchergebnisse beim ZVAB

1.

SWIERSTRA, T.
Gebraucht Softcover Anzahl: 1
Anbieter
Antiquariaat Isis
(Groningen, Niederlande)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Kampen, Kok Agora, 1998. 240 pp. Paperback. Dissertatie. *goede staat*. Artikel-Nr. [#587858]

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 10,00
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 24,00
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

2.

SWIERSTRA, T.
Gebraucht Softcover Anzahl: 1
Anbieter
Antiquariaat Isis
(Groningen, Niederlande)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Kampen, Kok Agora, 1998. 240 pp. Paperback. Dissertatie. *goede staat*. Artikel-Nr. [#587857]

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 10,00
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 24,00
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

3.

SWIERSTRA, T.
Gebraucht Softcover Anzahl: 1
Anbieter
Antiquariaat Isis
(Groningen, Niederlande)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Kampen, Kok Agora, 1998. 240 pp. Paperback. Dissertatie. *goede staat*. Artikel-Nr. [#587859]

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 10,00
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 24,00
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

4.

Swierstra, T.
Verlag: Kampen, Kok Agora (1998)
Gebraucht Softcover Anzahl: 1
Anbieter
Antiquariaat de Roo
(Zwijndrecht, Niederlande)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Kampen, Kok Agora, 1998. Paperback, 240 pagina's. Artikel-Nr. 4075095

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 13,80
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 18,95
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer