Treffer (1 - 30) von 842

Ergebnisse anzeigen für

Produktart


Filtern nach

Zustand

Einband

Weitere Eigenschaften

Gratisversand

Land des Verkäufers

Zahlungsarten

Verkäuferbewertung

In den Warenkorb
Preis: EUR 42,40
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

8°: pi A-K 8 L 6, gepag.: [2] 168 [4] pp. Op de titelpagina een gravure door Reinier Vinkeles en 59 gravures door Noach van der Meer Jr. naar Jacobus Buijs, gedrukt bij J. Alllart en/of Wed. J. Loveringh. Half linnen, rug gedeeltelijk los. [Zie nr. 670]. Artikel-Nr.: 7670.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 1.

In den Warenkorb
Preis: EUR 59,00
Versand: EUR 9,95
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, PayPal, Rechnung, Vorauskasse

8° 300, 252 S. mit einem gefalteten Titelkupfer (im Randbereich fleckig), Einband minimal berieben, Ecken und Rücken leicht bestoßen, Schnitt leicht fleckig, NaV, Seiten leicht stockfleckig, gutes Ex. Täglicher Versand in stabilen Kartonagen! OKt. mit rotem Rückenetikett, fest geb. 997 gr. Artikel-Nr.: 5039.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 2.

In den Warenkorb
Preis: EUR 63,60
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

8°: pi1 A-X 8, gepag.: [2] 331 [5] pp. Gegraveerde titelpagina met portret van Gellert door C.F. Fritschius. Bedrukt karton, beschadigd, achterplat ontbreekt. Lit.: Noordhoek, Gellert und Holland (Amsterdam 1928) Nadruk van Pieter Meijers eerste Nederlandse uitgave van 1772-1774. In het voorwoord verdedigt Van Schoonhoven zijn handelwijze door te wijzen op Meijers uitgave van 'C.F. Gellerts Leven en Nagelaten Brieven', terwijl het kopijrecht daarvan bij hem berust. De geleden schade noodzaakt hem om by wyze van schaaverhaal, hem te keer te gaan en de 'Fabelen en Vertellingen' van den beroemden Gellert mede te drukken en uit te geven, en veel goedkoper dan zijn concurrent, voegt hij er nog aan toe. Artikel-Nr.: 7667.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 3.

In den Warenkorb
Preis: EUR 90,10
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

12°: pi1 * 4 A-N 12 O 8, gepag.: [2] [8] 322 [6] pp.Op de gegraveerde titelpagina een portret van Gellert. Halfleren band, rug verguld, met titelschildje, mooi exemplaar met geschreven eigendomsmerk van Wilhelmina Johanna Oortman dd. 1782. Lit.: Noordhoek, Gellert und Holland (Amsterdam 1928) Deze uitgave van Gellerts fabels in duodecimo was de prompte reactie van Pieter Meijer op de roofdruk van de Utrechtse uitgever J. van Schoonhoven. Van Schoonhoven had Meijers driedelige uitgave in groot-8° in 1775 in klein-8° nagedrukt als straf voor de uitgave door Meijer van een biografie van Gellert en van diens nagelaten brieven, waarvan Van Schoonhoven de rechten bezat. Zo vochten de twee uitgevers voortdurend om de werken van de in Nederland zeer populaire Duitser. In het voorwoord noemt Meijer de uitgave van zijn concurrent een gebreklyken en van fouten krielende nadruk. Op de laatste bladzijde een lijstje met vier andere Gellert-uitgaven en de aankondiging van weer twee nieuwe. Artikel-Nr.: 7669.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 4.

Gellert, Christian Furchtegott

Brieven. Amsterdam, J.B. Elwe, 1800.

[nach diesem Titel suchen]

Anbieter Antiquariaat Arine van der Steur / ILAB, (Den Haag, Niederlande)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 100,70
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

8°: pi1 * 6 (*6+2pi) A-V 8, gepag.: 16, 320 pp. Gegraveerde titelpagina met portret van Gellert. Gekartonneerd, met naamstempel op schutblad: H. Okkerse. Lit.: Noordhoek, Gellert und Holland (Amsterdam 1928) Deze uitgave komt niet voor in de lijst van vertalingen in W.J. Noordhoeks 'Gellert und Holland'. Artikel-Nr.: 7665.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 5.

C.F. Gellerts sämmtliche Schriften. Erster und Zweyter: Gellert, Christian Furchtegott
In den Warenkorb
Preis: EUR 140,00
Versand: EUR 16,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Vorauskasse

Leipzig Weidmanns Erben und Reich, und Caspar Fritsch, 1784, Hldrbde., 8°, Goldrückentitel, Frontispiz und Vignetten, LII, 346, 230 Seiten, Besitzvermerk, Vorsatz fleckig, Textblock und Stiche sauber. Artikel-Nr.: 18094.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 6.

In den Warenkorb
Preis: EUR 159,00
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

8°: * 6 A-N 8 O 2 (-O2), gepag.: [12] 209 pp. Met op de titelpagina een gegraveerd vignet door L.B. en met 4 gravures door Jan Punt naar Jacobus Buijs, gedateerd 1777. Half kunstleer. Lit.: Noordhoek, Gellert und Holland (Amsterdam 1928); De la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken in de XVIIIe eeuw (Amsterdam 1934) pp. 83-97; L. Buijnsters-Smets, 'Jacobus Buijs (1724-1801) als boekillustrator', in: Doc.blad Werkgroep Achttiende Eeuw 1984, pp 91-107. Mateboer 904/ 905 (titelpagina van 904, vingerafdruk van 905); Waller 591; Scheepers II, 416; Buisman 634; Forum II, 856 (1774), Buijnsters-Smets 38 (1774) Tweede druk van de nieuwe vertaling van Gellerts 'Zweedse Gravinne', geïllustreerd door Jacobus Buys. Voor Buys, die mét Vinkeles beschouwd wordt als de belangrijkste boekillustrator van de tweede helft van de 18e eeuw, was het een van zijn eerste illustraties. Voor Jan Punt kwam in 1777 juist een einde aan een roemvolle loopbaan als acteur. De laatste twee jaar van zijn leven verdiende hij zijn brood uitsluitend als graveur, een vak dat hij naast het toneelspelen zijn leven lang heeft uitgeoefend. De 4 platen komen ook wel voor in exemplaren van de eerste druk van deze uitgave, die in 1774 was verschenen. Artikel-Nr.: 7660.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 7.

In den Warenkorb
Preis: EUR 159,00
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

8°: * 6 (-*5,6) A-P 8 Q 2 (-Q2), gepag.: [4] 2, 2, 242 pp. Gegraveerde titelpagina met vignet door H.L. Mijlingh. Half leer. Lit.: Noordhoek, Gellert und Holland (Amsterdam 1928) Twee studies van Gellert: de eerste handelt over verschillende aspecten van de fabel: over het genre, over fabeldichters uit de oude en de nieuwe tijd en over zijn eigen fabels, de tweede gaat over de waarde van het burgerlijke toneelspel vergeleken met het klassieke treurspel. Voorts bevat de bundel een derde bijdrage, 'Proeve eener verhandeling over de verhaalen' van Dorat, waarin vooral La Fontaine en Voltaire hoog geprezen worden om hun vertellingen. Artikel-Nr.: 7662.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 8.

In den Warenkorb
Preis: EUR 159,00
Versand: EUR 14,50
Von Niederlande nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal

8°: * 8 A-S 8, gepag.: [16] 287 [1] pp. Op de titelpagina een gegraveerd vignet van C.F. Fritschius met de afbeelding van een man die in een grote bibliotheek zit te schrijven. Halfleren band met roodmarokijnen titelschild, goed exemplaar. Lit.: Noordhoek, Gellert und Holland (Amsterdam 1928); Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw (Amsterdam 1931) C.F. Gellert had in Duitsland de strijd aangebonden met de heersende schrijfstijl, die enerzijds werd gekenmerkt door hoogdravendheid, anderzijds door vaak onbegrijpelijke stadhuistaal. Zijn verhandeling, die vergezeld ging van voorbeeldbrieven, had veel succes door de heldere, eenvoudige taal, maar ook door de godsdienstige en zedelijke opvattingen die in de brieven worden verwoord. In Nederland was de situatie wat de briefstijl betreft niet zoveel anders. Bovendien was Gellert hier ongehoord populair. In alle kringen en standen werden zijn zedelijke en godsdienstige beschouwingen en vertellingen gelezen. Dat verklaart ook de hartstochtelijke strijd tussen de Amsterdamse uitgever Pieter Meijer en de Utrechter J. van Schoonhoven, die zowel bij de uitgave van Gellerts fabels als bij de brievenuitgaven werd gevoerd. In 1775 had Meijer de 'Mengelschriften' van Gellert uitgegeven met daarin de 'verhandeling over den goeden smaak in brieven', maar zonder de voorbeeldbrieven van de oorspronkelijke uitgave. Een jaar later volgde Van Schoonhoven met een nieuwe vertaling van de verhandeling plus de brieven; de rechten van de laatste had hij gekocht van een andere Nederlandse uitgever, Kanneman in Zaltbommel, die al in 1762 een aantal (slecht vertaalde) brieven van Gellert had opgenomen in een verzamelwerkje. Van Schoonhoven sloeg een goede slag: vier jaar later kon hij een tweede druk opleggen. Artikel-Nr.: 7663.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 9.

Sammlung der besten prosaischen Schriftsteller und Dichter.: Gellert, Christian Furchtegott
In den Warenkorb
Preis: EUR 160,00
Versand: EUR 16,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Vorauskasse

Carlsruhe 1774, Hlbldrbde., kl. 8°, Dritter Theil: Gellerts Lustspiele, 484 Seiten, Neunter Theil: Gellerts moralische Vorlesungen, 300 Seiten, Zehnter Theil: Gellerts Leben, 252 Seiten, Rotschnitt, Decke beschabt, stellenweise wurmlochig, Textblock sauber, Einband fest, berieben, Kanten bestossen. Artikel-Nr.: 18101.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 10.

In den Warenkorb
Preis: EUR 2,50
Versand: EUR 3,50
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Rechnung

2., erweiterte Aufl.; 304 S.; TB. Ecken u. Kanten bestoßen; insgesamt gedunkelt; sonst ordentlich. Artikel-Nr.: 38248.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 11.

Christian Fürchtegott Gellert

Die Betschwester: Lustspiel

[nach diesem Titel suchen]

Createspace Independent Pub, 2013

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,27
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present. Artikel-Nr.: M01482399458-G.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 12.

Christian Fürchtegott Gellert

Die Betschwester: Lustspiel

[nach diesem Titel suchen]

Createspace Independent Pub, 2013

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,27
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Artikel-Nr.: M01482399458-V.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 13.

Christian Fürchtegott Gellert

Leben der schwedischen Gräfin von G

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun.

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 3
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,39
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Ausreichend/Acceptable: Exemplar mit vollständigem Text und sämtlichen Abbildungen oder Karten. Schmutztitel oder Vorsatz können fehlen. Einband bzw. Schutzumschlag weisen unter Umständen starke Gebrauchsspuren auf. / Describes a book or dust jacket that has the complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc. (which must be noted). Binding, dust jacket (if any), etc may also be worn. Artikel-Nr.: M03150085365-B.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 14.

Christian Fürchtegott Gellert

Leben der schwedischen Gräfin von G

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun.

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 2
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,60
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Artikel-Nr.: M03150085365-V.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 15.

Christian Fürchtegott Gellert

Leben der schwedischen Gräfin von G

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun.

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 12
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,60
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present. Artikel-Nr.: M03150085365-G.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 16.

Christian Fürchtegott Gellert

Die zärtlichen Schwestern

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun., 1998

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,76
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Ausreichend/Acceptable: Exemplar mit vollständigem Text und sämtlichen Abbildungen oder Karten. Schmutztitel oder Vorsatz können fehlen. Einband bzw. Schutzumschlag weisen unter Umständen starke Gebrauchsspuren auf. / Describes a book or dust jacket that has the complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc. (which must be noted). Binding, dust jacket (if any), etc may also be worn. Artikel-Nr.: M03150089735-B.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 17.

Christian Fürchtegott Gellert

Die zärtlichen Schwestern

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun., 1998

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 11
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,94
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present. Artikel-Nr.: M03150089735-G.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 18.

Christian Fürchtegott Gellert

Die zärtlichen Schwestern

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun., 1998

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 7
In den Warenkorb
Preis: EUR 2,00
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Artikel-Nr.: M03150089735-V.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 19.

Christian Fürchtegott Gellert

Fabeln und Erzählungen

[nach diesem Titel suchen]

Reclam Philipp Jun., 1986

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 2,41
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Artikel-Nr.: M03150001617-V.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 20.

Christian Fürchtegott Gellert

Geistliche Oden und Lieder

[nach diesem Titel suchen]

Createspace Independent Pub, 2013

Anbieter medimops, (Berlin, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 2,80
Versand: EUR 5,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte

Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Artikel-Nr.: M01482399423-V.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 21.

Gellert, Christian Fürchtegott:

Fabeln. Mit Bildern von Elisabeth Shaw

[nach diesem Titel suchen]

Berlin : Aufbau-Verl., 1956

Anbieter Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel, (Limburg an der Lahn, HE, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,00
Versand: EUR 6,95
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Rechnung

Lw. 131 S. ; 8 Gut erhaltens Exemplar. Fabeln und Erzählungen 6739 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400. Gut. Artikel-Nr.: 477671.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 22.

Gellert, Christian Fürchtegott:

Fabeln und Erzählungen.

[nach diesem Titel suchen]

München : Borowsky,

Anbieter Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel, (Limburg an der Lahn, HE, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,00
Versand: EUR 6,95
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Rechnung

Kl.-8°, Pp. 245 S. : Ill. ; 20 cm Gut erhaltenes Exemplar. Mit Original Schutzumschlag, 10424 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400. Neuausg. Sehr gut. Artikel-Nr.: 863103.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 23.

Gellert, Christian Fürchtegott:

Fabeln und Erzählungen.

[nach diesem Titel suchen]

München, Borowsky,,

Anbieter Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel, (Limburg an der Lahn, HE, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,20
Versand: EUR 6,95
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Rechnung

Hardcover/Pappeinband. 245 S., Abb., 20 cm Gut erhaltenes Buch, Original Schutzumschlag dieser jedoch mit kleinen Mängeln !, Seiten alters- und papierbedingt etwas gebräunt, 12298 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 314. Gut. Artikel-Nr.: 1006867.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 24.

Gellert, Christian Fürchtegott:

Fabeln und Erzählungen. Mit Ill. von Johann Wilhelm Meil. [Nachbemerkung von Andreas Zecher]

[nach diesem Titel suchen]

Rostock : Hinstorff, 1989

Anbieter Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel, (Limburg an der Lahn, HE, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,50
Versand: EUR 6,95
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Rechnung

Leinen. 319 S. : Ill. ; 20 cm Gut erhaltenes Buch, Original Schutzumschlag, dieser jedoch mit kleinen Mängeln, Seiten alters- sowie papierbedingt leicht gebräunt, 8446 ISBN 9783356002386 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 396. 1. Aufl. Gut. Artikel-Nr.: 1092154.

Erstausgabe.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 25.

Gellert, Christian Fürchtegott

Fabeln und Erzählungen

[nach diesem Titel suchen]

Verlag Lothar Borowsky, o. J.,, München,

Anbieter Versandantiquariat Schäfer, (Bochum, NRW, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 4,00
Versand: EUR 4,80
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, PayPal, Rechnung, Vorauskasse

Buch, gebunden mit SU, 245 S., 600 g. sehr guter Zustand, Artikel-Nr.: zh6971R102.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 26.

Gellert, Christian Fürchtegott:

Fabeln.

[nach diesem Titel suchen]

Berlin : Aufbau-Verl., 1956

Anbieter Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel, (Limburg an der Lahn, HE, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 1,90
Versand: EUR 6,95
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Rechnung

8°, gebundene Ausgabe, Leinen. 131 S. Mit Bildern von Elisabeth Shaw, 21 cm, Exemplar antiquarisch gut erhalten, mit Gebrauchsspuren, 7793 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 194. Gut. Artikel-Nr.: 5035414.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 27.

Fürchtegott Gellert, Christian:

Die Fahrt auf der Landkutsche

[nach diesem Titel suchen]

Buchverlag Der Morgen, 1985

Anbieter Versandantiquariat Felix Mücke, (Grasellenbach - Hammelbach, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 0,91
Versand: EUR 7,90
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, Bar, PayPal, Rechnung, Vorauskasse

Gebundene Ausgabe. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, Artikel stammt aus Nichtraucherhaushalt! EW2569 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500. Akzeptabel. Artikel-Nr.: 377291.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 28.

Fürchtegott Gellert, Christian:

Fabeln und Erzählungen

[nach diesem Titel suchen]

Verlag Lothar Borowsky, 1981

Anbieter Versandantiquariat Felix Mücke, (Grasellenbach - Hammelbach, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 0,91
Versand: EUR 7,90
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, Bar, PayPal, Rechnung, Vorauskasse

Gebundene Ausgabe. 251 Seiten Erscheinungsjahr unbekannt, Artikel stammt aus Nichtraucherhaushalt! CM1418 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 100. Gut. Artikel-Nr.: 424053.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 29.

Fürchtegott Gellert, Christian:

Fabeln und Erzählungen

[nach diesem Titel suchen]

Frankfurt am Main: Insel-Verlag,, 1986

Anbieter Versandantiquariat Felix Mücke, (Grasellenbach - Hammelbach, Deutschland)
Anzahl: 1
In den Warenkorb
Preis: EUR 0,91
Versand: EUR 7,90
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer

Anbieter- und Zahlungsinformationen

Dieser Anbieter akzeptiert die folgenden Zahlungsarten:
Kreditkarte, Banküberweisung, Bar, PayPal, Rechnung, Vorauskasse

Broschiert. Artikel stammt aus Nichtraucherhaushalt! DP1845 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200. Gut. Artikel-Nr.: 633979.

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren 30.

Treffer (1 - 30) von 842


bis

bis

Suche verfeinern

Eigenschaften:
Kürzlich hinzugefügte Bücher:


Angaben zurücksetzen