Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.

KOENEN, MIEKE.

/ ISBN 13: 0009065544429
Gebraucht / Anzahl: 0
Bei weiteren Verkäufern erhältlich
Alle  Exemplare dieses Buches anzeigen

Über dieses Buch

Leider ist dieses Exemplar nicht mehr verfügbar. Hier sehen Sie die besten Ergebnisse zur Suche nach Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid..

Beschreibung:

Groningen, Historische Uitgeverij, 2002. Paperback. 8vo. 286 pp. (Mooi exemplaar). De Grieks-Romeinse oudheid is een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor leven en werk van Ida Gerhardt. In haar poëzie is een zevental klassieke dichters en denkers centraal aanwezig: Lucretius en Epicurus, Vergilius, Homerus, Sappho, Socrates en Plato. De verwerking van deze dichters en denkers in haar dichtwerk wordt in Stralend in gestrenge samenhang diepgravend onderzocht en precies beschreven. Tevens worden Gerhardts vertalingen van Lucretius en Vergilius besproken. Voor de verwevenheid van leven en werk bij Ida Gerhardt zijn deze literaire beschouwingen ingebed in een levensbeschrijving. De nadruk is hierbij gelegd op haar klassieke vorming, op de levenslange invloed van de dichter-classicus J.H. Leopold, van wie zij een leerlinge was, op haar studietijd, en op haar loopbaan in Kampen en aan de Werkplaats van Kees Boeke in Zeist als lerares klassieke talen. Voor Stralend in gestrenge samenhang heeft de auteur dankbaar gebruik kunnen maken van Gerhardts persoonlijke nalatenschap. Zij heeft kunnen putten uit verspreide briefwisselingen tussen Ida Gerhardt en oudleerlingen, collega's, vrienden, en uit veler persoonlijke herinneringen. (booknr: 45299). Buchnummer des Verkäufers

Bibliografische Details

Titel: Stralend in gestrenge samenhang. Ida ...

Beste Suchergebnisse beim ZVAB

1.

GERHARDT,I.- KOENEN,M.
Verlag: Groningen, Historische Uitgeverij, 2002. (2002)
Gebraucht Anzahl: 1
Anbieter
Antiquariaat Fragmenta Selecta
(AMSTERDAM, Niederlande)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Groningen, Historische Uitgeverij, 2002., 2002. 286 p. Pb. 22 cm 0 gr. Artikel-Nr. 108152

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 15,00
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 9,00
Von Niederlande nach Deutschland
Versandziele, Kosten & Dauer

2.

KOENEN, M.,
ISBN 10: 9065544429 ISBN 13: 9789065544421
Gebraucht Anzahl: 1
Anbieter
Scrinium Classical Antiquity
(Aalten, Niederlande)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Buchzustand: Antiquarian. Historische Uitgeverij, Groningen, 2002. 286p. Paperback. Nice copy. 'Dat de veelgelezen dichteres Ida Gerhardt een bijzondere band had met de oudheid is geen nieuws. Het blijkt overal in haar Verzameld Werk, en er zijn ook al de nodige deelstudies over dit onderwerp gepubliceerd. Een flink aantal ervan staan op naam van Leidse classica Mieke Koenen, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een echte Gerhardt-kenner. Nu is Koenen's magnum opus verschenen: een samenhangende studie naar het hele terrein van de oudheid bij Gerhardt. In dit gedegen en uitstekend gedocumenteerde boek wordt duidelijk dat Gerhardt's werk inderdaad van a tot z is doordrenkt van de klassieke oudheid. De studie bestaat uit vier hoofdstukken. Allereerst geeft Koenen een biografisch getinte schets van Gerhardt's professionele carrière als studente, promovenda en lerares klassieke talen. Het tweede deel gaat uitvoerig in op Lucretius en Epicurus, de vertegenwoordigers van het antieke atomisme waarvoor Gerhardt zo'n merkwaardige (want niet onmiddellijk met haar eigen geloof sporende) fascinatie had. Gerhardt's proefschrift, een vertaling met toelichting van twee van de zes boeken van Lucretius' gedicht Over het wezen der dingen, krijgt terecht veel aandacht. Zo heeft Koenen zelfs de promotieplechtigheid (uit 1942) goeddeels in detail kunnen reconstrueren, met behulp van aantekeningen van aanwezigen. Uit de antwoorden van de promovenda aan haar opponenten blijkt eens te meer dat Gerhardt's onderzoek amper aan de huidige normen van wetenschappelijk werk zou voldoen. Zij ging duidelijk meer te werk als dichteres dan als onderzoeker. In het derde hoofdstuk staat Gerhardt's omgang met Vergilius centraal, met name haar beroemde vertaling van diens Georgica. Zowel hier als in het Lucretius-hoofdstuk wordt ook ingegaan op de aanwezigheid van de antieke dichters in Gerhardt's eigen dichtwerk. Het laatste hoofdstuk behandelt op soortgelijke wijze de invloeden van Homerus, Sappho en Plato. Met een kleine tachtig pagina's noten, bibliografie en indexen is dit boek een serieus product van wetenschap. (.) Onnodig te zeggen dat dit belangrijke, smaakvol uitgegeven boek verplichte kost is voor classici, neerlandici en bovenal de vele Gerhardt-lezers. Hier wordt iedereen wijzer van.' (VINCENT HUNINK in Streven, 2002, pp.667-68). Antiquarian. Artikel-Nr. 50325

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 11,50
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 14,65
Von Niederlande nach Deutschland
Versandziele, Kosten & Dauer