9789944756167: Zeitgeist Ne Anlatiyor
Reseña del editor:

Zeitgeist sadece bir film de?il!

Peter Joseph'in ünlü filmi Zeitgeist The Movie hayat?m?za 2007 y?l?nda girdi. 2008 y?l?ndaysa piyasaya Zeitgeist Addendum ç?kt?. Her iki film de k?sa sürede büyük bir popülerli?e kavu?tu. Yak?n bir tarihte üçüncü filmin gösterime girece?i ilan ediliyor. ?nternet üzerinden bedava indirilebilen filmlerin yakla??k 100 milyon ki?i taraf?ndan izlendi?i tahmin ediliyor. Mesele sadece say?yla da ilgili de?il. ABD ve sistem kar??t? çevreler aras?nda Zeitgeist'?n savundu?u fikirler h?zla yay?l?yor. ?nternet sayesinde Zeitgeist Hareketi ad? alt?nda örgütlenmeye çal???l?yor.

Peki, Zeitgeist hakikaten bir sistem ele?tirisi yap?yor mu? Kaynaklar? ne kadar güvenilir? ?leri sürdü?ü tezler hangi dünya görü?ünün ürünü? 11 Eylül Olaylar? ya da perde arkas?ndan dünyay? yönetenler hakk?ndaki iddialar? komplo teorisi mi yoksa Amerikan kar??tl??? m?? Dinler tarihi bir aldatmacadan m? ibaret? Zeitgeist ile New Age ak?mlar? aras?nda bir ili?ki var m?? Venüs Projesi gerçekle?ebilir mi? Enerji konusunda söylenenler do?ru mu?

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben