Haldun Hürel Anlat Istanbul

ISBN 13: 9789944486927

Anlat Istanbul

4,33 durchschnittliche Bewertung
( 3 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789944486927: Anlat Istanbul
Reseña del editor:

?stanbul hep verimli ve i?tahl? bir hikayeler, an?lar ve hayatlar kayna??... Bünyesinde o kadar çok hayat biriktirmi?, onlar? öyle ?ekillendirmi? ki bir türlü tükenmiyor. Haldun Hürel bu kaynaktan derlediklerini payla?maya devam ediyor. Birbirinden ba??ms?z görünen hikayeleri bir arada tutan ba? ?üphesiz ki ?stanbul...Kitapta hikayeleri, an?lar?, mekanlar? mazide kalm??&#59; insanlar?, evleri, kokusu ve ruhuyla tükenmi? bir ?stanbul ile kar??la??yoruz.Bir yandan ?ehri bu hale ge-n ve bu tavr?nda devam eden bir zihniyetin y?k?c?l???na ve k?y?c?l???na ?a??yoruz. Bir yandan da bu ?ehri tutkuyla, gayretle seven ve sevmeye devam eden bir zihniyetin kederine ve hislerine tan?k oluyoruz.?stanbul 'evrensel' bir rant ?ehrine mi dönü?ecek? Yoksa 'evrensel' bir kültür ba?kentine mi?Bu, asl?nda pek kritik soruya verilecek cevap ilerleyen y?llarda nas?l 'bir' ?stanbul ile kar??la?aca??m?z? da belirleyecek...Anlat ?stanbul'un bu soruya cevab? belli... Okurlar? da bu soruya bir cevap vermeye zorluyor.
"Antik ça??n pagan halklar?na, Roma ve Do?u Roma'ya, Osmanl?lara ve Cumhuriyet devrine kucak açm?? ?stanbul, bu zenginli?ini ça?lar boyunca topraklar?nda ya?ayan insanlar? besleyerek elde etti ve bizlere miras b?rakt?. Bu öyküleri bilmek, ?stanbul'u tan?y?p anlamak, art?k boynumuzun borcu olmal?."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben