H. D. Sharma Dengeli Çocuk Yetistirme

ISBN 13: 9789944455091

Dengeli Çocuk Yetistirme

 
9789944455091: Dengeli Çocuk Yetistirme
Reseña del editor:

-Çocuklara zarar veren anne-baba davran??lar?
-Çocuklardaki davran?? bozukluklar?
-Çocuklar?n geni?letilmesi ve çevre etkisi
-Temel becerilerin geli?tirilmesi v.b.

Dengeli çocuk yeti?tirmek bir sanatt?r. Anne-babalar?n sorumluluklar?n? yerine getirmede sergileyecekleri içtenlik, çocuklar?n geli?iminde büyük rol oynamaktad?r.
K?sacas? anne - babalar ektiklerini biçerler&#59; dengeli veya uyumsuz çocuklar yeti?tirmek onlar?n ellerindedir.
Çocuklar?n uygun ?ekilde yeti?tirilmesi için çabalar sarf edilmesi, hassasl?k, beceri, anlay?? ve empati gereklidir. Duygusal, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlar?n?n giderilmesinde, çocuklar daima bak?c?lar?na ba??ml?d?rlar. ??te bu nedenle, çocuklara bakara anne-baba davran??lar?n?n yans?mas?n? görmek mümkündür.

Ba?ar?l? ve ilgili anne-babalara dönü?ebilmenin mükemmel bir formülünü yazabilmek neredeyse imkans?zd?r. Yine de, ailelere çok yararl? olabilecek, yol gösterici baz? hususlar mevcuttur. Unutulmamal?d?r ki&#59; çocuklarda oldu kadar, anne-babalar aras?nda da çok fazla farkl?l?k bulunmaktad?r. Ayr?ca anne-babalardan ve evli çiftlerden bahsederken, sadece iki ki?iyle de?il, bu iki ki?inin aras?ndaki etkile?imin do?urdu?u sonuçlar bütünü ve de?erlendirmemiz gerekir. Bir de, ço?u görevdei oldu?u gibi, etkili çocuk bak?m?nda da baz? önko?ullar?n sa?lanmas? ?artt?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben