Kaygusuz, ismail Ummül-kitab

ISBN 13: 9789944387255

Ummül-kitab

 
9789944387255: Ummül-kitab
Vom Verlag:

Alevili?in ilk yaz?l? kaynak kitaplar?ndan olan Ummü'l-Kitab, be?inci imam Muhammed Bak?r'?n (676-733/4), ö?renci ve müritleriyle soru-yan?t yöntemiyle yapt??? konu?malar?, bat?ni ba?lamda dinsel-inançsal görü?lerini içermektedir. Soru ve yan?tlardan bir örne?i görelim:"Kur'an ayetleri hangi ?ehirlerde inmi?tir? Konuyla ilgili bat?ni yorum nedir?" Soru 28 [355]:?mam Bak?r'?n Kur'an'a ili?kin verdi?i bilgiler Ve tan?mlamalar Ortodoks ?slam?n inanç anlay???na ve bu kanaldan ö?rendi?imiz Kur'an hakk?ndaki tüm bilgilere tamam?yla ayk?r?d?r. Bu durum, bize do?ru olarak geldi?i iddia edilen ?slam'?n kutsal Kitab?na ili?kin tarihsel bilgilerin sorgulanmas? gerekti?ini aç?kça göstermektedir. ??te Kur'an surelerinin nerelerde indi?ine dair verilen birkaç k?sa cimle:
"...?lim sahibi Bak?r &ndash&#59;Onun selam? üzerimize olsun- ?öyle dedi: &lsquo&#59;Birincisi el-Hamd suresi Mekke'de indi. El-Bakara suresi de Mekke'de indi. Al-i ?mran Medine'de indi. En-Nisa Basra'da indi. El-Maide ?am'da, el-En'am Beytü'l-Mukaddes'te, el-A'raf suresi Yemen ve Yesrib'de, el-Enfal suresi de Kufe'de indi. [356] Yüz be? sure de dünyan?n her taraf?nda indi..."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben