Suc ve Ceza

4,17 durchschnittliche Bewertung
( 415.093 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789944184946: Suc ve Ceza
Vom Verlag:


Yoksulluktan ö?renimine devam edemeyen üniversite ö?rencisi Raskolnikov, toplumun yarar? için kurallar?n ve kanunlar?n yok say?labilece?i dü?üncesiyle, toplum içinde bir parazit, bir "bit" olarak sayd??? tefeci kad?n? öldürür.

Toplumu bir parazitten kurtarmak ad?na böyle bir olaya cesaret etti?ine kendisini inand?rmaya çal??sa da vicdan?n?n rahats?z edici sesinden bir türlü kurtulamaz.

Bu cinayet ve kahraman?n ya?ad??? vicdan azab? çevresinde "suç" ve "ceza" kavramlar?n?n derinlemesine tart???ld??? bu romanda&#59; Raskolnikov'un ikilemleri ve iç çat??malar?ndan yola ç?karak insano?lunun toplumsal, ahlaki ve dini de?erleri de sorgulan?r.

Ayn? sorgulamay? kendi içerisinde de fark?nda olmadan yapmaya ba?layan okur, Raskolnikov üzerinden ya?am?n?, dü?üncelerini ve sahip oldu?u de?erleri irdelemeye ba?lar...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben