INSANLAR VE MUCIZELER PARAPSIKOLOJI

 
9789944174879: INSANLAR VE MUCIZELER PARAPSIKOLOJI
Reseña del editor:

Bu kitapta hem insanl???n tarihi kadar eski, hem de devrim olarak nitelendirilebilecek yepyeni bir konu ele al?n?yor: Telepati, gelece?i görebilmek ve benzeri olaylar? çat?s? alt?nda toplayan PARAPS?KOLOJ?... Ortaça?'da Engizisyon taraf?ndan ara?t?r?lmalar? yasaklanarak ?eytani bir içeri?e sahip oldu?u öne sürülen do?ad??? olaylar, Ayd?nlanma ça??nda da nesnel bulunmayarak bir kenara itilmi?ti. Oysa insanl?k tarihiyle ba?layan ara?t?rma tutkusu, bizleri yeniden bu konuya e?ilmeye zorlamaktad?r. Hiçbir pozitif bilimle aç?klanamayan bu olgular?n varl???n? reddetmek imkans?zd?r; o halde bunlar?n varl???n? reddetmek yerine niteliklerini anlamaya çal??mak en do?ru seçim olacakt?r. Uzakdo?u'ya, Pasifik ülkelerine ve Hindistan'a yap?lan uzun gezilerin, ara?t?rma ve incelemelerin gerçekçi sonuçlar?ndan olu?an Werner Keller'in "Parapsikoloji: ?nsanlar ve Mucizeleri, konuyu soluk kesici ve heyecan dolu örneklerle temeline inerek anlat?yor.?lgi çekici, etkileyici olaylar dizisi ile ?a??rt?c? bir kitap.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben