Voltaire Candide Ya Da Iyimserlik

ISBN 13: 9789944148337

Candide Ya Da Iyimserlik

 
9789944148337: Candide Ya Da Iyimserlik
Reseña del editor:

Voltaire deyince, ba?ta Candide ya da ?yimserlik gelir akla&#59; ve evrensel edebiyat?n ?aheserlerinden biri de budur.
"Olabilir dünyalar?n en iyisi"nde ya?ad???m?za inanan saf bir gençtir Candide&#59; iyimserlikle doludur. Bir talihsizlik, sevgilisinden ay?r?r onu ve yollara dü?ürür. Voltaire, hemen hemen bütün dünyada dola?t?r?r kahraman?n?. Gitti?i her yerde de gördü?ü, sava?t?r onun, ac?d?r, gözya??d?r... Kötümserle?ir.
"Nedir iyimserlik?" diye soranlara verdi?i yan?t ?u olup ç?kar: "?nsan?n kötü bir durumda oldu?u bir zamanda, her ?eyin iyi oldu?unu ileri sürmesi ç?lg?nl???!"
Son olarak, ?stanbul'a dü?er yolu. Orada, bir Türk köylüsünden, çal??man?n, eme?in erdemlerini ö?renir: "Çal??mak, bizden üç büyük kusuru, can s?k?nt?s?n?, kötü al??kanl?klar? ve yoksullu?u uzakla?t?r?r" der köylü. Buradan kalk?p bo? laflara, havada tart??malara ve gevezeliklere kar??, buldu?u ?udur Candide'in: "Bahçemize bakmam?z gerek!" Eser, Voltaire'in kaleminden XVIII. yüzy?l?n bir ele?tirisi idi. Ku?kusuz, kötümserdir Voltaire, ama cesaretini yitirmemi? bir kötümser&#59; öyle oldu?u için de, ele?tirirken, daha iyi bir dünyay? da sezdirir bize. O "daha iyi dünya", gerçekle?mi? de?il aptall?klara daha ba?kalar? eklenmi? halde. Böylece, Voltaire'in eseri güncelli?ini sürdürüyor. Okuyunuz göreceksiniz...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben