Gayya Karanligindan Kuran Aydinligina

4,33 durchschnittliche Bewertung
( 3 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789944143363: Gayya Karanligindan Kuran Aydinligina
Reseña del editor:

Gayya, sözlüklerde "cehennem çukuru" olarak geçen, rivayetlerde ise en tehlikeli ve can al?c? "durak" olarak ifade edilen yerdir. Yani, insan tabiat?na ayk?r? olan her türlü fiil ile muhatap olan bireylerin içinde bulundu?u y?k?c? durumdur.

Gayya, inançlar?n ve kavramlar?n yozla?mas?na göz yuman, ard? s?ra olu?an ezberlerin üretti?i karanl??a teslim olanlar?n içler ac?s? halini yans?t?r. Bu, günümüzde "Kavram ve De?erlerin" yozla?mas? ile olu?mu? yap?n?n bünyesinde can çeki?en, çözümsüzlü?e hapsolan insanl??? hat?rlatan önemli bir kavramd?r. ?nsanl?k "Gayya" kuyusuna hapsolmu?, kendilerini kurtaracak "ar?nd?r?c?"lar? beklerken, yan? ba??nda bulunan gerçeklerin yozla?t?r?l???na sessiz kalarak, çöküntü ve hezimeti h?zland?rmaktad?r.

?nsanl???n uyan???, GAYYA KUYUSU'nun fark?ndal???na eri?erek, ayd?nl??a ko?mas? ve kavramlar? do?ru tan?mlamas? ile mümkündür.

Kitab?n amac?&#59; ?slam?n&#59; günümüzde "Sömürü ve Emperyalizm ile çeli?meyen" görü?lerle ili?kisi bulunmad???n? ve bu dinin "dayat?ld??? gibi evrenden kopuk bir diyalekti?e sahip olmad???n?" anlatabilmektir.

"Zihinlerde de?i?im ba?lamad?kça, hiçbir?ey de?i?meyecektir..."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben