Muhammet Kutlu Kirmizi Kitap (cep)

ISBN 13: 9789759962043

Kirmizi Kitap (cep)

 
9789759962043: Kirmizi Kitap (cep)
Vom Verlag:

Türkün bin y?ll?k derin anayasas?n?n s?rr?na herkes ?ahit olacak. "
Türk Hakan? Bat?'n?n Üstüne Karanl?k Gibi Çökecek&#8230&#59;
?ddia ediyoruz: Bu kitab? okuyanlar, kendilerini "Ya Türkiye'nin ba??na böyle bir lider geçerse?" demekten alamayacaklar.
Türkiye'nin ve Asya'n?n eski parlak günlerine dönmesini hedef edinen karizmatik bir lider. Gözünü budaktan sak?nmayan, yolsuzlu?a, rü?vete, bat?l? ç?kar guruplar?na bula?mam?? biri.
Önce y?llard?r ke?fedilmeyi bekleyen petrolü ç?karmay? ba?ar?yor. Türkiye, k?sa sürede dünyan?n en büyük petrol üreticisi oluyor. Ard?ndan, bölücüler taraf?ndan Türkiye'den kopart?lan Güneydo?u'yu yeniden kazan?yor.Y?llard?r Türkiye'nin ili?ini sömüren kö?e dönücülerin, h?rs?zlar?n ve hainlerin tüm yapt?klar?n?n hesab?n? tek tek soruyor.
Amerika ve ?srail taraf?ndan paramparça edilen Arap ülkelerini pe?ine tak?yor. Sonras?nda Rusya ile masaya oturuyor. Ard?ndan Çin ve di?er Asya devlerini yan?na al?yor. Asya Birli?i'nin temellerini at?yor. Dünya k?sa sürede eksen de?i?tiriyor. Güç, bat?dan Do?u'ya, Asya'ya geçiyor. Bat?l? ülkeler karga?a ve istikrars?zl?k içine gömülüyor.
Tüm bunlar, Türkiye'nin ba??na milliyetçi, özgürlükçü ve iyi yeti?mi? bir devlet adam?n?n ba?a geçmesiyle tetikleniyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben