Ilhan Bahar 1453 Bogazkesen

ISBN 13: 9789759915643

1453 Bogazkesen

3,26 durchschnittliche Bewertung
( 62 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789759915643: 1453 Bogazkesen
Vom Verlag:

29 May?s 1453 Güne?in do?mas?na tam iki saat var... Ufukta çok zay?f bir ???k ya belirdi, ya belirecek... Bütün tabiat susmu?. Genç Türk Hükümdar? Sultan Mehmed, ota??n kap?s?na geldi. Dimdik dikildi, Bizans surlar?n? seyretti. Sonra, yan?nda bulunan Halil Pa?a'ya döndü&#59; Her ?ey haz?r m? Lala?.. Diye sordu. Halil Pa?a e?ildi: Emriniz ?ahaneniz bütünü ile yerine getrilmi?tir. Hünkar?m... Hükümdar Zaganos Pa?aya döndü, eliyle Bizans? i?aret etti ve: O halde i?aret ver Zaganos... Zaganos Pa?a y?ld?r?m gibi ota?dan d??ar?ya f?rlad?. Büyük topun, gecenin sükutunu y?rtan müthi? sesi duyuldu ve derhal bunu k?rk elli top sesi takip etti. Ota??n kap?s? önünde Padi?ah?n sanca?? çekildi. Ve o s?rada ba?layan bir rüzgar, bu muhte?em ve mukaddes sanca?? dalgaland?rd?. Yine bu top sesleri ile beraber zil, nefir, nakkare sür, trampet ve davul sesleri ile birbirine kar??t?. Tarifi imkans?z bir ses. Bu sesler ile beraber belki yüz bin, yüz elli bin insan?n g?rtla??ndan bir anda ilahi bir u?ultu, yeri gö?ü inletti: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lailahe ?llallah, Vallahu Ekber... Allahu Ekber Lillahilhamd... Tekbir sesleri, bu ilahi sesler göklere ula??yor, yüz binlerce insan?n bu bir a??zdan, ayn? makam ve ahenkle ç?kan sesleri kalplere hudutsuz bir iman ve kuvvet telkin ediyor. Hücum emri verilmi?ti. Tarihin en muhte?em hadisesi ba?lam??t?... Bir devri, orta zamanlar? kapay?p, yeni bir devri, yeni zamanlar? açacak olan, cihan mücadelesi ba?l?yordu. Yirmi dokuz kere muhalif milletler taraf?ndan muhasara edilen bin y?ll?k bir ömre, bir maziye malik olan Do?u Roma ?mparatorlu?unun merkezi, ?ehirler kraliçesi Bizans?n kaderi taayyün edecektir. Tarihi an gelmi?ti... Dünya Türk azminin, Türk iradesinin, kahramanl???n?n bir ?aheserini daha görecekti. 29 May?s 1453 Sal? sabah?, güne?in do?mas?na iki saat evvel ?stanbul'un Fethi ile neticelenecek olan müthi? bo?u?ma ba?lam??t?.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben