Bulgaristanda Türkler Türkiyede Kürtler

 
9789759038922: Bulgaristanda Türkler Türkiyede Kürtler
Reseña del editor:

Say?n Ba?kan ve Say?n Yarg?çlar Kurulu &Uuml&#59;yeleri! ??te ben, yüksek da?lardaki karlara bast?kça ayaklar?ndan "kart-kurt" diye sesler ç?karan Türkmenlere Kürt demi? oldu?um ve onlar?n ulusal kültür hakla??n? savunmu? oldu?um için, hiçbir zaman kabul etmedi?im san?k s?fat?yla kar??n?zda bulunuyorum.
Hiçbir alçakgönüllülük gösteri?ine dü?meme gerek yok ki, ben salt Türkiye' nin de?il, dünyan?n tan?nm?? ça?da? gülmece yazarlar?ndan biriyken, Türkiye Cumhuriyeti' nin en ciddi kurumu olmas? gereken Genel Kurmay Ba?kanl???n?n yay?nlar? aras?nda ç?kan ve bir kurmay yüzba??n?n sözleri olan bu "kart-kurt" ses benzetmesinden esinlenerek Kürtlerin Türk olabilece?i gibi bir büyük gülmeceyi ortaya koymaktan aciz kalaca??m? itiraf ederim.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben