Steve Olson Hepimizin Kökeni Afrika

ISBN 13: 9789759025502

Hepimizin Kökeni Afrika

 
9789759025502: Hepimizin Kökeni Afrika
Vom Verlag:

Dünyaca tan?nan bilim yazar? Steve olson, dört k?ta boyunca yap?lan yolculukta, modern insanlar?n kökenini ve atalar?m?z?n geçmi? on be? y?l içinde bütün dünyada yapt?klar? göçlerin izini sürmektedir. Olson, çok çe?itli kaynaklar? kullanarak, son genetik çal??malar?, dilbilimsel verileri ve arkeolojik bulgular? da içeren, modern insanlar aras?ndaki hayret verici birli?i ortaya ç?kart?rken: 'Kökenimiz hakk?ndaki fikirlerimizin ne kadar saf oldu?unu göstermektedir.' Olson, bunun yan? s?ra tar?ma geçi?, Amerika k?tas?n?n iskan?, dilin kökeni, ?rk kavram? üzerine de yeni bak?? aç?lar? sunmaktad?r. Sürükleyici ve olay anla??l?r bir hikaye olan 'Hepimizin Kökeni Afrika' kendimiz ve di?erleriyle olan ili?kilerimiz hakk?ndaki dü?üncelerimizi sonsuza dek de?i?-cek... Dikkate de?er ve de?erli... Olson, geneti?i, bizlerin kim oldu?unu ve buraya bir tür olarak nas?l vard???m?z? gösteren, ça?a uygun ortak görü?ü yans?tan takdire ?ayan bir i? ç?karm??t?r.' Science Olson'?n fikirleri zorlay?c?, ara?t?rmas? ?ok edici ve ç?kar?m? insan e?itli?ine olan inanc? destekliyor.Christian Science Monitor '?nsanl???n yüz bin y?ldan fazla bir döneminde nefes kesen bir tur... Muhte?em bir kitap.'

Eric S. Lander,

Whitehead Institue

MIT Center for Genome Research

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben