Che Guevara Ile Devrim Yapmak

 
9789758992157: Che Guevara Ile Devrim Yapmak
Vom Verlag:

1952 y?l?nda, 29 ya??ndaki biyokimyac? Alberto Granado ve Buenos Airesli köklü bir aileden gelen, 23 ya??ndaki t?p ö?rencisi Ernesto Guevara, ya?ad?klar? k?tay? ke?fetmeye karar verdi. Norton marka 500 cc'lik bir motosikletle, Arjantin'in Cordoba ?ehrinden yola ç?karak ?ili, Peru, Kolombiya ve Venezüella'ya gittiler. ?kilinin ya?ad?klar? maceralar, kimi zaman oldukça e?lenceli kimi zaman da üzücüydü. Yolculuklar? boyunca, teknik direktörlük, t?p asistanl??? ve hamall?k gibi birçok farkl? i?te çal??t?lar. Bu yolculuk, e?lence dü?künü ö?renci Ernesto'nun, tarihte oldukça etkili olan bir ?ahsiyete, Che'ye dönü?ümünün bir ba?lang?c?yd?. Hem Alberto, hem de Che yol boyunca, bir günlük tuttu. Che'nin Motosiklet Günlükleri isimli kitab?, 1992 y?l?nda yay?nland?. Granado'nun kitab?, ilk olarak 1978'de Küba'da ?spanyolca olarak yay?nland?. Sonraki dönemlerde her iki kitap da ?spanyolca, ?talyanca ve Frans?zca'ya çevrildi. Walter Salles'in yönetmenli?ini yapt??? ünlü film, Motosiklet Günlükleri bu iki günlük temel al?narak haz?rlanm??t?r. Alberto Granado, doktor ve biyokimyac?. Santiago Üniversitesi T?p Fakültesi'nin kurucular?ndand?r. 1994 y?l?nda emekli olmu?tur ve Küba'da ya?amaktad?. Granado, Motosiklet Günlükleri filmi çekilirken, dan??man olarak yönetmen Water Salles'in yan?nda yer alm?? ve ellili y?llar?n Güney Amerika's?n?n filme yans?t?lmas?nda büyük bir rol oynam??t?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben