Osho Bilgelik Kitabi 2

ISBN 13: 9789758817801

Bilgelik Kitabi 2

 
9789758817801: Bilgelik Kitabi 2
Vom Verlag:

"Hz. Muhammed, "Ben bir a?aç alt?na s???nan, sonra yoluna devam eden bir yolcu gibiyim," der. Evet, bu hayat bir gecelik kalacak yer, bir kervansaray gibidir. Onun içine yerle?me. Daha yükse?e, daha yükse?e, daha yükse?e ula?mak için bu f?rsat? kullan çünkü yüksekliklerin ve derinliklerin s?n?r? yoktur. Ama hiç unutma, hayat hiç bitmeyecekmi? gibi dü?ünme: bu, çok büyük potansiyeli ve olas?l?klar?yla sadece bir f?rsatt?r. Ama ya??yor oldu?un için zaten ula?t???n? dü?ünürsen, bütün anlam? kaç?r?rs?n.""Hz. ?sa tekrar tekrar bu dünyan?n bir durma noktas? olarak de?il, bir köprü olarak kullan?lmas?n? söyler. Onu bir köprü olarak kullan&#59; seni Tanr?'ya ba?layabilir. Ve hayat Tanr?'ya bir köprü haline geldi?inde ilahidir. Ama Tanr?'ya yönelik bir köprü olarak kullanmazsan, dünyevi, sahte, aldat?c?, hayali ve kurgusal hale gelir.""Ne kadar çok ac? yaratt?n? Ne için? Birisi daha büyük bir ev ister, daha büyük bir banka hesab?, daha fazla ün, daha fazla isim, daha fazla güç ister. Birisi ba?bakan veya cumhurba?kan? olmak ister. Hepsi sahtedir çünkü ölüm onlar? al?p götürecektir. Sahtenin anlam? budur. Sadece ölüm taraf?ndan götürülemeyen ?ey gerçektir. Ba?ka hiçbir ?ey gerçek de?ildir&#59; rüyalarla ayn? maddeden yap?lm??t?r. E?er ölüm taraf?ndan al?p götürülecek ?eylerin arkas?ndan ko?uyorsan, o zaman hayat?n hiçbir önemi olmayan, ses ve öfke ile dolu, bir aptal taraf?ndan anlat?lan bir hikayedir. Hiçbir zaman herhangi önemli bir ?eye ula?amazs?n. Ve önem olmazsa, ?ark? olabilir mi? Önem olmazsa, "Ben ya?ad?m" diyebilir misin? A?aç tomurcuklanmam??t?r, meyve vermemi?tir. Meyve ve çiçekleri bir kenara b?rakal?m? Yapraklar bile ortaya ç?kmam??t?r."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben