Taslaman, Caner Big Bang ve Tanri

ISBN 13: 9789758727025

Big Bang ve Tanri

3,98 durchschnittliche Bewertung
( 42 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789758727025: Big Bang ve Tanri
Reseña del editor:

Big Bang teorisi, felsefe ve dinler aç?s?ndan hangi sonuçlar? do?ruyor? Tanr? var m?? Tanr?'n?n varl??? bilimsel verilerle ve ak?lc? delillerle ispatlanabilir mi? Evren, bilimsel kanunlar, evrensel tüm olu?umlar, bütün canl?lar ve biz&#59; tesadüfen mi olu?tur, yoksa bilinçli bir yarat?l???n ürünleri miyiz? Bütün bu sorular?n cevaplar?, bu kitab?n ilgi oda??n? olu?turmaktad?r.Evren hakk?nda ne dü?ündü?ümüz gerçekten de önemlidir. Evren hakk?ndaki görü?ümüz, evrenin bir parças? olan kendimiz hakk?ndaki görü?ümüzü de belirlemektedir. Bu kitapta, hem fizik ve astronomi bilimleri, hem felsefe, hem de ilahiyat alan?na girilmekte&#59; bütün bu ayr? alanlardaki bilgi birle?tirilmekte ve bu alanlar?n aras?na örülmü? duvarlara kar?? ç?k?lmaktad?r. Yazar bu kitapla, "insanc? ilke" tart??malar?na kendi geli?tirdi?i "Dünya ?lkesi" ile kat?lmaktad?r.Yazar?n materyalist felsefeye, Eski Yunan felsefesine, özellikle de Kant'a ve Hawking'e getirdi?i orjinal ele?tirileri mutlaka okumal?s?n?z. Bu kitapla, hem varl???m?z?n anlam? ile ilgili sorulara cevaplar bulacak, hem de bilim, felsefe ve ilahiyat alan?na giren konularda önemli bir bilgi birikimine sahip olacaks?n?z.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben