Samed Behrengi Bir Seftali Bin Seftali

ISBN 13: 9789758491742

Bir Seftali Bin Seftali

 
9789758491742: Bir Seftali Bin Seftali

Bir Seftali Bin Seftali

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:

Gelecek ku?kusuz sizin ellerinizde&#59; iyisiyle, kötüsüyle de sizin olacak. ?ster istemez büyüyecek ve zamanla birlikte yol alacaks?n?z. Büyüklerinizin ard?ndan gelecek, onlar?n yerini alacak, her ?eyi elde edip sosyal ya?ama iyisiyle, kötüsüyle, her ?eyiyle sahip olacaks?n?z. Yoksulluk, zulüm, zorbal?k, adalet, sevinç, keder, kimsesizlik, dayak, i? ve i?sizlik, hapishane ve özgürlük, hastal?k ve ilaçs?zl?k, açl?k, ç?plakl?k, yüzlerce sosyal mutluluk ve mutsuzluk sizin olacak. Bildi?imiz gibi hastal?klar?n tedavisi için önce bunun nedenini bulmak gerekir. Toplumsal rahats?zl?klar? da iyile?tirmek için ayn? i?lemi yapmak gerekir. Zorbal?k, yalan, h?rs?zl?k, inkar etme ve sava? sadece sa?l?ks?z toplumlarda görülen rahats?zl?klardand?r. Sorunlar?n ve rahats?zl?klar?n kayna??n? bulmak için önce bunlar?n nedenlerini bulmal?y?z ve ara?t?rmal?y?z. Kendinize sürekli sorular sormal?s?n?z. Neden arkada??m? hapse att?lar? Neden baz?lar? h?rs?zl?k yap?yor? Neden ?urada burada sava? var, neden kan dökülüyor? Neden birileri hep birilerini yok say?yor?

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben