Alevilik Bektasilik Söylesileri

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789757814627: Alevilik Bektasilik Söylesileri
Vom Verlag:

Hac? Bekta? Veli Bekta?ili?in tek piridir. Bekta?ilik'te baz? temel inançlar ve ahlak formülleri var. Eline, diline, beline deniyor. Bu üç yolla kimseye zarar verilmeyecek, ayn? zamanda, bunlarla faydal? ?eyler de yap?lacakt?r. Mesela: Eliyle bir san'at eseri, resim, heykel, müzik, bir yaz?l? eser vermek, diliyle: iyi ?eyler konu?mak ve ö?retilerle faydal? olmak, nefsani duygular?na kap?lmadan iyi aile kurmak, hay?rl? evlatlar yeti?tirmek gibi. Nefisle mücadeleye Cihad-? ekber (en büyük sava?) denilir.
-Bedri Noyan-

Babai ?syan?, Türkiye tarihindeki en büyük boyutlu ve kapsaml? halk hareketlerinin hem ilki, hem de belki etkilerinin boyutlar? dü?ünülürse en ba?ta gelenidir. Bir defa çok geni? kapsaml? ve gerçek anlamda bir halk hareketidir. Etkisinin uzun süreli olu?u, Türk halk?n?n, özellikle de konar-göçer heterodoks kesimin zihniyetine uygun ilk mesiyanik (yahut mehdici) bir hareket olmas?ndan geldi?i gibi, belki daha mühim olan?, Anadolu topraklar?nda heterodoks Türk müslümanl???n?n olu?mas?na yol açan bir hareket olmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Türk heterodoksisi Babai hareketiyle derlenip toparlanm??t?r. Alevilik ve Bekta?ilik bu hareketle Anadolu'daki tarihsel temellerini bulur.
-A. Ya?ar Ocak-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben