Islam'in Güleryüzü

 
9789757796725: Islam'in Güleryüzü
Vom Verlag:

Aristokrat ve Katolik bir aile içinde yeti?ti.Seçkin tabakaya mensup çocuklar?n okudu?u okullarda e?itim gördü.Profesör oldu. Birçok ülkenin pek çok üniversitesinde dersler, konferanslar verdi.Fransa'n?n dünya çap?nda en sayg?n bilim ve ara?t?rma kurumu, Ilmi Ara?t?rmalar Milli Merkezi'nde (CNRS), yönetici ve uzman olarak çal??t?.Yüzy?l?m?z?n en ünlü bilim ve fikir adamlar?yla beraber oldu, onlar? yak?ndan tan?d? ve kendileriyle ortak çal??malar yapt?.Bir gün ?kbal'i, onun arac?l???yla da Mevlana'y? ke?fetti.O ikisi sayesinde ?slam'a kavu?unca, ara?t?r?c?, sorgulay?c? ruhu nihayet huzur ve sükuna erdi.Bu de?erli Han?mefendi'nin gerçe?i aray??? anlat?l?yor bu kitapta. Heyecan verici bu serüven boyunca ya?ad??? dikkate de?er olaylar, tart??malar, dü?ünen bir beynin sorular?, tereddütleri, ?üpheleri kendi a?z?ndan soru cevap ?eklinde aktar?l?yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben