Cengel Bulmaca: Düsün, Bil, Bul, Ögren, Eglen, Dinlen, Güven, Rahatla

 
9789757699613: Cengel Bulmaca: Düsün, Bil, Bul, Ögren, Eglen, Dinlen, Güven, Rahatla
Vom Verlag:

Sa?l?kl? bir ya?am için spor ne kadar gerekli ise&#59; belle?i geli?tirmek için de zihin sporlar? bir o kadar gereklidir. Zihin sporlar? olan dama, satranç ve briç oyunlar? gibi bulmacalar da belle?i geli?-n önemli bir etkendir.Bulmacalar, insanda anlama ve kavrama yetene?ini geli?tirir. Dü?ünürken fikirler ve sözcükler aras?ndaki ba?lant?y? sa?lar. Bulmaca ile sa?lanan bu yetenek, günlük ya?amdaki sorunlar?n daha kolay kavranmas?n? ve çözümlenmesini sa?lar.Ba?lang?çta bulmaca çözmek, s?k?c? ve zor gelebilir. Bulmacaya ilgi duydukça, bu s?k?c?l?k ve zorluk kendili?inden kaybolur. Bo? vakitler, daha çabuk ve daha e?lenceli geçer. Zamanla bulmaca çözmeye duyulan ilgi daha da artarak, bir tutku haline dönü?ür.Kitab?m?zda ilginizi çeken ve ho?land???n?z bulmacalar? önce çözmeye çal???n. Tak?ld???n?z bir sözcük üzerinde fazla durmay?n. Kitab?n sonunda bulunan çözümlere bakarak, bulmacay? tamamlamaya çal???n. Zamanla anlama ve kavrama yetene?iniz artt?kça daha ba?ar?l? olaca??n?z kesindir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben