Hz. Ömer: Hak ve Adalet Günesi

 
9789757161202: Hz. Ömer: Hak ve Adalet Günesi
Vom Verlag:
Çok zaman dü?ünmü?ümdür: Acaba cehalet devrinin Ömeri nas?l olmu? da, ?slam dinini kabul eder etmez, birdenbire inki?af etmeye ba?lam??, kemalin zirvesine do?ru t?rmanm??, sonra Hazret-i Ömer (Rad?yallahu anh) olmu?, a?ere-i mübe??ereden olmu?, hülafa-i ra?idinden olmu? ve emirül-müminin makam?na ç?km??.

Ümit ederim ki, bu kitab? okurken ?slam? ya?ayan bir insan?n yükseldi?i kemal derecelerini görür ve ?slamiyetin hayat dini oldu?unu bir daha anlay?p, hayat?n?z? ?slamiyetle hayatland?r?r?rs?n?z Demek ki: Din, hayat?n hayat?. Hem nuru, hem esas?. ?hya-y? dinle olur, bu milletin ihyas?.Ey Müslüman okuyucu dikkat buyur: Sadece kelime-i ?ehadet ge-n de Müslüman, Hazret-i Ömerde! Resul-i Ekrem bir hadislerinde mealen buyuruyorlar ki: Ashab?m y?ld?zlar gibidir, kim onlara tabi olursa kurtulur.??te size bir Kutup Y?ld?z?! Bak?n?z, Hazret-i Ömer (r.a.) ?slamiyeti nas?l anlam?? ve ya?am??sa, bizler de ayn? hal ile hallenip, dünyam?zla birlikte ahiretimizi de

Cennet hayat?na çevirelim.

Sizleri ve Mustafa Necati Bursal? karde?imi ?slam saray?nda görmenin sevinci içinde hepinizi hürmetle selamlar?m, efendim.
Hekimo?lu ?smail

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben