Mehmet Maksudoglu Arapça Dilbilgisi

ISBN 13: 9789756794647

Arapça Dilbilgisi

 
9789756794647: Arapça Dilbilgisi
Reseña del editor:

ARAPÇA, ?NG?L?ZCE'DEN DAHA ÖNEML?D?R dersek, baz?lar? bunu yad?rgayabilirler. Halbuki, ?ngilizce'nin bir dünya dili olu?u, yirminci yüzy?ldad?r. Arapça'n?n dünya dili olu?u ise en az 1000 y?ll?k bir hadisedir. ?ngilizce'nin, yayg?n olu?unun sebebi, siyasi ve teknik üstünlüktür. ?ngilizce'nin, hali ve istikbali vard?r, mazisi, Arapça'n?n mazisi ile k?yaslanamaz. Arapça'n?n ise mazisi, hali ve istikbali vard?r. Deyim yerindeyse, ?ngilizce iki boyutlu, Arapça ise üç boyutludur. Arapça'n?n insanl???n bugünü belirleyen son on yüzy?l içindeki hayat?, Araplar?n siyasi üstünlü?üne ba?l? olmam??t?r. Arapça hayatiyetini ?slam sayesinde devam et-bilmi?tir.

?nsan?n insanca ya?amas?n? sa?layan ?slam Medeniyetinin özsuyu, zarf?, kab?, g?das? olan eserler, fikirler Arapça ifade edilmi?tir. Teknik sahadaki üstünlü?ü e?yay? insana hükmeder hale getirmi? olan, maddi geli?mesinin yan?nda, manevi iflas? görülen Bat? Medeniyeti ise, geli?mi? yan?n? H?ristiyanl??a ra?men gerçekle?tirmi?tir.

Arapça'n?n ö?renilmesi ?ngilizce'nin ö?renilmesinden daha kolayd?r. ?ngilizce'deki "intonation" (cümle musikisi) derdi, Arapça'da yoktur. Arapça'da, ?ngilizce'de oldu?u kadar "yaz?ld??? halde okunmayan harf" yoktur. Arapça'da kelimeyi ezberlemek mant?kidir&#59; ?ngilizce'deki, kelimeyi kelime olarak ezberlemek mecburiyeti yoktur. Vurgu kapal? veya uzun hecededir, halbuki ?ngilizce bir kelimede, vurgu (stress)nun kelimenin neresinde oldu?unu bilmek için, mutlaka o kelimenin ya söyleni?ini dinlemek veya bir sözlü?e bakmak gerekir. Son olarak, 100 milyon Arab?n dili oldu?unu petrol zengini Arap ülkelerinde i?i olanlar?n ö?renmesi gereken bir dil oldu?unu, en önemlisi de, ?NSAN'?n "insan" taraf?na hitab eden dinin, ?nsanl?k Dininin, ?slam?n Dili oldu?unu hat?rlamak yeter.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben