Yazıcıoglu Muhammed Muhammediye

ISBN 13: 9789756457863

9789756457863: Muhammediye

Muhammediye

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Reseña del editor:


?smail Hakk? Bursevi'nin Ferahu'r-Ruh ?erhi ?le

Muhammediye kitab?, bir manzume, yazar?n?n ifadesiyle na't olarak yaz?lm??t?r. Yani, Allah'?n ve Resulünün güzel s?fatlar?n? anlatan bu eserde ?slam dininin temas etti?i bütün konular verilmekle beraber, Adem'den hateme kadar ne varsa aç?klanm??t?r.

Muhammediye'nin yazar? Yaz?c?o?lu Muhammed, Osmanl?'n?n kurulu? y?llar?ndan sonra, Fatih Sultan Mehmed Han'?n babas? Sultan Murad Han ve k?smen de Fatih zaman?nda, uleman?n çok oldu?u bir devirde ya?am??t?r. Bu dönemin önde gelen ulemalar? aras?nda Molla Fenari, Ak?emseddin ve Molla Yegan gibi ulu alimler vard?r.

Mevlana'n?n Mesnevi'si gibi hem halk hem de ulema taraf?ndan her dönem ra?bet gören Muhammediye, her kitapl?kta bulunmas? gereken önemli kaynak eserlerden biridir.


„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben