ibn Arabi, Muhyiddin Fütuhat-i Mekkiyye 1

ISBN 13: 9789756329214

Fütuhat-i Mekkiyye 1

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789756329214: Fütuhat-i Mekkiyye 1
Vom Verlag:


Fütuhat-? Mekkiyye, bilim, sanat, dü?ünce, k?saca insan?n salt gerçe?e ula?madaki zihinsel ve pratik eylem ve ürünlerinin kendini gösterdi?i alanlar?n, varl???n birli?i (vahdeti vücud) ilkesi perspektifiyle yeniden yorumlanmas? ve kurulmas?, bir anlamda bilimlerin canland?r?lmas? te?ebbüsüdür. ?bn Arabi'yi bütün tarihimizin en özgün müellifi, eserini ise derleme ve aktar?m de?il, özgün bir kitap yapan ?ey, onun söz konusu birikimi bir ana fikir etraf?nda yorumlama yetene?i ve ba?ar?s?d?r. Bu çaban?n merkezine insan?n yerle?tirilmesi ise, kitab? insan?n ontolojik-epistemolojik serüvenini anlatan bir esere dönü?türür. Bu anlamda Fütuhat-? Mekkiyye, ini?li ve ç?k??l? süreçlerinde insan hikayesini ve serüvenini anlatan bir eser diye yorumlanabilir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben