Linda Bird Cazibenizi Konusturun

ISBN 13: 9789756225677

Cazibenizi Konusturun

 
9789756225677: Cazibenizi Konusturun
Reseña del editor:

Hepimiz güzel görünmek ve dikkati çekmek isteriz. Her ne kadar bu istek dünyaya ve kendimize dair sorunlar? çözmeye, ac?lar? dindirmeye yetmese de insanl?k tarihi kadar eskidir. Bu u?urda çok çaba ve tabii ki bol para harcan?r.
52 Harika Fikir Dizisi'nin ilk kitab? olan Cazibenizi Konu?turun/Harika görünmek elinizde avuç dolusu para harcamadan, terapist ve stilistlere ta??nmadan iyi görünmenin nas?l mümkün olabilece?ini gösteren bir kitap. ?ddia belli: Birkaç parlak fikir, do?ru araç-gereç ve kendi kendinizle ba? ba?a kalabilece?iniz bir ortam bunu ba?arman?za yeter!
Kitapta "girmeniz" ve "ç?kman?z" gereken diyetler, bir tak?m markalar veya cerrahi müdahaleler yerine, 52 fikir öneriliyor. Bunlar k?r?k t?rnaklarla veya ka? alma teknikleriyle ilgili basit ipuçlar?n?n çok ötesine geçen öneriler. Herkesin sahip olduklar?n? en iyi biçimde de?erlendirebilmesini, özgüvenini art?rmas?n? ve kendi dünyas?n? güzelle?tirmesini sa?lamay? öngören bir ya?am biçimi sunumu da denilebilir.
Cazibenizi Konu?turun, 52 Harika Fikir Dizisinin tüm kitaplar? gibi, 52 bölümden olu?uyor. Her bölümde bir fikir anlat?l?rken, bir de bunu deneyin önerisiyle ek seçenekler de sunuluyor. Ünlü ki?ilerin konu hakk?nda söyledikleriyle süslenen bölümler s?k kar??la??lan sorunlarla ilgili soru-cevaplarla tamamlan?yor.
Tüm 52 Harika Fikir kitaplar?nda oldu?u gibi, bu kitapta da yazar ele ald??? konular? bizzat ya?am?? ve yapt??? önerileri denemi? bir ki?i: Linda Bird. Kendisi ?ngiltere'nin ünlü sa?l?k ve güzellik dergisi Zest'in editör yard?mc?s?, She dergisinin ba? editörüydü. Ya?am tarz?, sa?l?k ve esenlik konular? uzman? olup y?llarca dünyan?n güzellik ve sa?l?k alan?nda en tan?nm?? gurular?yla görü?üp röportajlar yapt?. Çekici görünmenin ve hissetmenin tüm s?rlar?n? &#8211&#59; "m??" gibi yapmak da dahil - bir profesyonel eliyle sunmak için biriktirdi. Bu dizide yay?mlamak için de denedi.
Unutmay?n: ?yi bir fikir tüm ya?am?n?z? de?i?-bilir!

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben