Serdar Aydin Algi Form Ve Pornografi

ISBN 13: 9789755704098

Algi Form Ve Pornografi

 
9789755704098: Algi Form Ve Pornografi
Reseña del editor:

"?iir, evrendeki her ?eyle ili?kilidir ve bu ?li?kisel ba?lam içerisinde yarat?l?r. Bu saptama sanatsal yarat?n?n imgelem ile olan ili?kisini ça?r??t?r?r. ?mgelemin söz konusu oldu?u anda ise "her ?eyin bir di?er ?eyle" ya da "her ?eyin her ?eyle" ili?kili olmas? "do?al"d?r.
Böylesi bir ba? kuruldu?unda, "her sanatç?n?n di?er sanatç?larla" ili?ki içerisinde olabilece?i savlanabilir. Yani, "bir ?iir ile bir resim" ya da "bir ressam ile bir ?air" yarat?c? anlamda, ontolojik ba?lam ve gerilim aç?s?ndan ili?ki içerisinde olabilir.
Ressam Fatma Tülin'in ilk resmini gördü?üm andan itibaren resimlerin ben'de yaratt??? gerilim, bu kitab?n yaz?lmas?n? "zorunlu" hale getirmi?ti. Çünkü, "?eftali Çekirde?i"ne ili?kin tablolar?n kar??s?nda duyumsad???m biricik duygu hali "tedirginlik ve tekinsizlik"ti. Bu kavray??, söz konusu duygu durumunun gerekçelerini, "?iirle büsbütün ba??nt?s?z olmayan yollarla" bulmaya yönlendirdi ben'i. Çünkü sanat yap?tlar?, "tehlike içinde bulunuyor olman?n, bir ya?ant?y? kimsenin daha ötesine geçemeyece?i noktaya kadar ya?aman?n" ürünleriydi.
Sorular ço?ald?kça yan?tlar?n çetinli?i öne ç?kt?. Tuvallerdeki "dünya görüsü"nün gizine ula?t???m? varsay?p bu gizi payla?mak istedim."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben