John Fowles Daniel Martin

ISBN 13: 9789755396606

Daniel Martin

3,79 durchschnittliche Bewertung
( 1.969 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789755396606: Daniel Martin
Reseña del editor:

Fowles'un anlat? kurma ve hikaye etme becerisinin belki de en güzel örne?i olan Daniel Martin yazar?n kariyerinin en önemli romanlar?ndan birisi.

Otobiyografik özellikler ta??yan bu ilk ve tek roman?nda Fowles, an?lar e?li?inde geçmi?in izini süren Daniel'in hikayesini anlat?yor.

"Flashback"lerle zaman içinde sürekli devinen hikayede, pek çok anlat? tekni?i ve roman içinde roman kurgusuyla kar??la?acaks?n?z.

Çocuklu?undan yeti?kinli?ine, yeti?kinli?inden gençli?ine s?ralama gözetmeksizin, ça?r???mlarla s?çrayan anlat? Oxford &Uuml&#59;niversitesi kampüsünden ?skoçya'daki bir k?r evine, Nil üzerindeki tekne gezintilerinden Hollywood stüdyolar?na kadar geni? bir alana yay?l?yor.

Roman?n?n, ?ngiliz kimli?ini, daha do?rusu 20. yüzy?l?n sonlar?nda ?ngiliz olman?n anlam?n? sorgulad???n? söylemi?tir Fowles.

Ancak "çok katmanl? öykülemenin, yan?lsama ve kendini aldatma temalar?n?n ve belirsiz b?rak?lm?? sonlar?n ustas?" say?lan yazar?n ?ngilizlik ile birlikte çok say?da meseleyi tart??t??? a?ikar.

Zira estetik, felsefe, kültürel tarih, ?ngiltere ve ABD aras?ndaki farklar, arkeoloji ve mitler üzerine gözlem ve yorumlar bazen hikaye ve karakterler kadar önem kazan?yor.

Daniel Martin dü? k?r?kl?klar?n?n, hayal edilenle imkans?zl?k aras?ndaki gerilimin, payla??lan de?erlerden kopu?lar?n ve sessizli?in hikayesi.

Fowles d?? dünyan?n sert kabu?u ile hayal gücünün esnek iç dünyas? aras?ndaki dengeyi sessizliklerle yakalam??.

Sessizli?i b?çak gibi kullan?yor.

Toplumdan yal?t?k, yaln?z kalm?? roman ki?ilerinin zihninden geçenlerle dile getirdikleri aras?ndaki uzakl?k, bo?luk, k?sacas? söylenmeyenler sessizli?in gücünü art?r?yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben