Gabriel Garcia Marquez Yüzyillik Yalnizlik

ISBN 13: 9789755101583

Yüzyillik Yalnizlik

4,04 durchschnittliche Bewertung
( 565.350 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789755101583: Yüzyillik Yalnizlik
Reseña del editor:


Yüzy?ll?k Yaln?zl?k'? yazmaya ba?lad???nda, çocuklu?umdan beni etkilemi? olan her ?eyi edebiyat arac?l???yla aktarabilece?im bir yol bulmak istiyordum. Çok kasvetli, kocaman bir evde, toprak yiyen bir k?zkarde?, gelece?i sezen bir büyükanne ve mutlulukla ç?lg?nl?k aras?nda ayr?m gözetmeyen, adlar? bir örnek bir y???n akraba aras?nda geçen çocukluk günlerimi, sanatsal bir dille ard?mda b?rakmakt? amac?m.

Yüzy?ll?k Yaln?zl?k'? iki y?ldan daha az bir sürede yazd?m. Ama yaz? makinemin ba??na oturmadan önce bu kitap hakk?nda dü?ünmek on be?, on alt? y?l?m? ald?... Büyükannem, en ac?mas?z ?eyleri, k?l?n? bile k?p?rdatmadan, sanki yaln?zca gördü?ü ?eylermi? gibi anlat?rd? bana. Anlatt??? öyküleri bu kadar de?erli k?lan ?eyin, onun duygusuz tavr? ve imgelerindeki zenginlik oldu?unu kavrad?m. Yüzy?ll?k Yaln?zl?k'? büyükannemin i?te bu yöntemini kullanarak yazd?m...

Bu roman? büyük bir dikkatle ve keyifle okuyan ve hiç ?a??rmayan s?radan insanlar tan?d?m. ?a??rmad?lar, çünkü ben onlara hayatlar?nda yeni olan hiçbir ?ey anlatmam??t?m. Kitaplar?mda gerçekli?e dayanmayan tek sat?r bulamazs?n?z.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben