Münci Kapani Politika Bilimine Giris

ISBN 13: 9789754940008

Politika Bilimine Giris

3,97 durchschnittliche Bewertung
( 29 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789754940008: Politika Bilimine Giris
Vom Verlag:

"Prof. Münci Kapani" bu kitab?nda ça?da? politika biliminin temel konular?n?, yeni ara?t?rmalar?n ve geli?melerin ?????nda ele alarak inceliyor. Bunlar aras?nda, politikan?n anlam? ve nitelikleri, modern politika biliminin geli?imi, devlet ve egemenlik kavramlar?, siyasal iktidar kavram?, siyasal iktidar?n me?ruluk temelleri, siyasal iktidar ve sosyal tabakala?ma, elitler ve kitleler, siyasal kat?lma ve bununla ilgili olarak de?i?ik demokrasi anlay??lar?, kamuoyu, siyasal partiler ve bask? gruplar? gibi konular yer al?yor. Bu ana konular?n çerçevesinde, günümüzün Türkiyesinde ön plana ç?kan baz? siyasal ve kurumsal sorunlar?n da bilimsel veriler aç?s?ndan de?erlendirilmesi yap?l?yor.
Sorunlara genel olarak ele?-l tahlil aç?s?ndan yakla?an yazar, bu arada, yerle?mi? ve kal?pla?m?? baz? siyasal formüller ve "efsaneler" üzerinde okuyucuyu yeniden dü?ünmeye ve tart??maya ça??rmaktad?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Gebraucht kaufen Angebot ansehen

Versand: EUR 10,00
Von Deutschland nach USA

Versandziele, Kosten & Dauer

In den Warenkorb

Beste Suchergebnisse beim ZVAB

1.

Münci Kapani
ISBN 10: 9754940002 ISBN 13: 9789754940008
Gebraucht Anzahl: 1
Anbieter
Modanti
(Langwedel, SH, Deutschland)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Buchzustand: Sehr gut erhalten. 0 Gramm. Artikel-Nr. RH 331418

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter

Gebraucht kaufen
EUR 3,27
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 10,00
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer