Yves Ternon Bir Soykirim Tarihi

ISBN 13: 9789753441230

Bir Soykirim Tarihi

4,5 durchschnittliche Bewertung
( 2 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789753441230: Bir Soykirim Tarihi
Vom Verlag:


Türkiye kamuoyu Ermeni sorununa ili?kin ancak tek tarafl?, resmi bir bilgilendirmeye sahip. 1915 y?l?nda ne oldu sorusuna verilen yan?t ise&#59; "soyk?r?m olmad?" , "kar??l?kl? çat??mayd?", "sava? hali vard?" , "önce onlar sald?rd?" biçiminde yani olaylar?n inkar?ndan çok nitelik ve niceli?ini tart??maktan ibaret.

Peki, kar?? taraf?n tezleri ne? Bu, Türkiye kamuoyunca hiçbir zaman ayr?nt?l? biçimde ö?renilemedi.

Tarih doktoras?n? Sorbonne &Uuml&#59;niversitesi'nde veren Frans?z ara?t?rmac? Doktor Yves Ternon'un çal??mas?, nesnel bak??? ile, kar?? taraf?n soruna nas?l yakla?t???n? Türkiye kamuoyuna sunma olana?? da sa?l?yor.

Rag?p Zarakolu kitab?n giri? yaz?s?nda Ermeni tabusunun yay?nlanma süreci, aç?lan davan?n seyri ve Türkiye'de ermeni soyk?r?m? tart??malar?nda 20 y?l boyunca ya?ananlar? özetliyor.

Kitab?n sonunda ise, hukuki aç?dan 8 y?l süren Ternon/Ay?enur Zarakolu davas?n?n belgeleri yer almaktad?r.

"Ermeni Tabusu"na ilk yumru?u vuranlar?n ba??nda geliyor Rag?p Zarakolu ve bugün art?k aram?zda olmayan Ay?enur Zarakolu. Elbette bu ilk olmaktan dolay? da bedelini a??r ödemi?ler. Hala da ödemeye devam ediyorlar.

Ay?enur ve Rag?p Zarakolu'nun "tabu y?kma" prati?i bir gerçe?i daha ö?retiyor insana&#59; hayatta her?eyin bir bedeli vard?r, yeter ki sen fazlas?yla ödemeyi göze al!
Celal Ba?lang?ç, Radikal Gazetesi

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben