Feroz Ahmad Ittihat Ve Terakki

ISBN 13: 9789753430999

Ittihat Ve Terakki

4 durchschnittliche Bewertung
( 14 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789753430999: Ittihat Ve Terakki
Vom Verlag:

Feroz Ahmad, 1938'de Hindistan'da do?du, e?itimini
Hindistan ve ?ngiltere'de yapt?. Londra'da, The Emergence of
Modern Turkey (Yeni Türkiye'nin Do?u?u) adl? eserin yazar?
Prof. Bernard Lewis'le birlikte çal??t? ve doktoras?n? Londra
Üniversitesi'nden ald?.
Feroz Ahmad, bu kitab?nda, ?u sorular?n yan?tlar?n?
ara?t?rmaktad?r:
Osmanl? ?mparatorlu?u'nun son döneminde geli?en hangi
süreçler ?ttihat ve Terakki Cemiyeti'n? bir iktidar oda?? haline
getirdi?
?ttihat ve Terakki'nin homojen bir ideolojisi var m?yd??
?ttihat ve Terakki'nin siyaseti, "?slahat" anlay??? neydi ve bu
anlay???n daha sonraki Bat?c?-Cumhuriyetçi geli?me aç?s?ndan
nas?l bir Önemi vard??
Ara?t?rmada ad? geçen ki?ilerle ilgili olarak "Kim Kimdir?"
bölümünün, isim ve kavram dizininin de bulundu?u
çal??may?, Sina Ak?in'in önsözüyle okura ve ara?t?rmac?lara
sunuyoruz.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben