Fatima Mernissi Haremden Kaçan Sehrazat

ISBN 13: 9789753169813

Haremden Kaçan Sehrazat

3,81 durchschnittliche Bewertung
( 694 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789753169813: Haremden Kaçan Sehrazat
Vom Verlag:

Bana Harem'ini anlat, sana kim oldu?unu söyleyeyim.
Nerede ya?arlarsa ya?as?nlar, erkekler Harem üzerine dü? kuruyorlar:
her birinin fantezisinde en gizli duygulara yer veren ki?isel bir 'Harem' var.
Erotik fantezilerinin k??k?rtmas?yla birçok Bat?l? ressam - Ingres, Delacroix'dan Picasso ve Matisse'e kadar- tak?nt?l? ?ekilde Harem'i çizdiler. Ayr?ca ?ran'dan Türkiye'ye hatta Mo?ollar'?n Hindistan'?na kadar Do?ulu Müslüman ressamlar da tutkulu dü?lerini gösteri?li minyatürlerle yeniden dile. getirdiler.
Bat?l? ressamlar kadar Do?ulu ressamlar da, çizdikleri Harem'i kad?nlarla doldurdular, ama e?er onlar? gözlemleyecek olursan?z, kendinizi bir bilmeceyle kar?? kar??ya bulursunuz: Bat?l?lar Harem'in güzellerini durgun, kendi halinde yarat?klar olarak resmederken, Do?ulular onlar? sava? atlar?na binen, kaplan ve aslanlar? avlayan, tehlikeli biçimde ortal??? kar??t?ran, hareketli sava?ç? kad?nlar olarak göstermi?lerdir.
Öyleyse, erkek dü?lerinde yer alan bu güzelliklerin de?i?ik betimlenmesinin ard?ndaki s?r nedir? Hayat?n iki önemli deneyimi olan cinsellik ve korkuyu birbirine ba?layan gizemli ili?kiler hakk?nda bize anlat?lanlar nedir? Fatima Mernissi bu bilmeceyi çözmeyi amaçl?yor, ama merak? cevaplar yerine yeni sorular do?uruyor: Belki de Bat?l?lar cinsellik ve korku aras?nda, Müslümanlar?n yapamad??? uyumlu bir çapra??k olaylar zinciri kurmay? ba?arm??lard?r. Bat?l? erkek, teknolojik gücünü aç?klarken, belki de korkular?n?n bast?r?lmas?nda ve yata??n? payla?t??? kad?na kar?? duydu?u a?kta ?lerleme göstermi?tir.
E?er nükte ve zeka yoluyla kad?n ve erkek aras?ndaki karma??k ili?kiyi ayd?nlatabilen ve Bat? ile Do?u aras?ndaki kar??l?kl? önyarg?lar? k?yaslarken gülümsemenize yol açan bir kitap ar?yorsan?z, bu kitap size göre.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben