Anla Artik Anla Beni: Kadin ve Erkege Ayni Yolda Birlikte Yürüme Stratejileri

 
9789752975750: Anla Artik Anla Beni: Kadin ve Erkege Ayni Yolda Birlikte Yürüme Stratejileri
Reseña del editor:

Kad?n ve Erke?e Ayn? Yolda Birlikte Yürüme Stratejileri

Bütün kad?nlar ?eytan m? ya da bütün erkekler domuz mu? Bu yakla??m bizi bir ad?m ileriye götürür mü, sorunlar?m?z? çözüp hayat? daha e?lenceli ve güzel bir hale getirir mi?

Hay?r. Ortada bir suçlu ya da kurban, iyi ya da kötü yok. Sadace farkl?y?z. ?a??rt?c? derecede farkl?. Üstelik kendinden farkl? bir canl?n?n dü?ünme ve hareket etme tarz?n? anlamaya ya da do?al kabul etmeye isteksiz.

Bu kitap kad?n ve erke?in birbirini 'hiç anlamamas?" (!) üzerine. Biz iki cins, iki ayr? dil konu?uyoruz. Farkl? genetik miraslarla do?up farkl? kural ve ko?ullarla yeti?tirilince kulland???m?z dil birbirinden ayr?l?yor.

Kendi dilini b?rak?p ikinci bir dilde konu?mak kolay de?il, çok çaba istiyor. Ancak anlamak, konu?maktan daha kolay. Yani bir yandan kendi dilimizden konu?urken en az?ndan kar?? cinsçe anlamay? da deneyebiliri.

?imdi kendimizi yeniden programlama ve 'kar?? cinsçe' ö?renme zaman?! Çünkü birlikte ya??yoruz, birlikte çal???yoruz. A?k ve ili?kilerde birlikteyiz. Çünkü ya?am, kar?? cinsi dü?man ilan etmeden de yeterince zor. Üstelik onlarla olumlu ili?ki kurmadan yeterince zevkli ve e?lenceli de?il!

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben