Riza Kiraç Araf'ta Bir Melek

ISBN 13: 9789752934399

Araf'ta Bir Melek

 
9789752934399: Araf'ta Bir Melek
Vom Verlag:

R?za K?raç'?n yeni öykü kitab? Araf'ta Bir Melek arada kalanlara adanm?? hüzünlü bir ?ark? gibi. Ölümü, öldürmeyi, a?k?, a?k?n her türlüsünü anlat?yor K?raç'?n öyküleri. Asl?nda bu metni bir roman gibi okumak da mümkün. Üç bölümden olu?an kitapta öldürenler, ölenler, yaz?n?n efsununda eriyenler, yaz?n?n keyfinden hiç nasibini almam?? olanlar var. Kap?lar var kapal? yüzlerine. O kap?lar aç?ld???nda görünecek tüm gerçekler. Ama kahramanlar?m?z uzak o kap?lardan ve korkak o kap?lara kar??, çünkü onlar, nerede oldu?unu bilemeyenler. Çünkü en ba?a dönmeye cesaret edemiyorlar.Araf'ta Bir Melek, öykü ile roman? bir araya ge-n ilginç bir metin. R?za K?raç'?n ak?c?, sakin ve ama bir o kadar da dalgal? anlat?m?ndan nasibini alm?? elbette. Hayata dair önemli sorular? bar?nd?ran bu kitapta cinselli?in de rolü büyük. Erke?in erke?e, kad?n?n kad?na duydu?u a?k?n da... Onlar da arada... Onlar da nerede olduklar?n? bilmiyorlar çünkü. Bu cesur ve çarp?c? kitaba edebiyatseverler ilgisiz kalmayacaklard?r ku?kusuz."Sonra ba?ka bir ?ehre, ba?ka bir mahalleye, ba?ka insanlarla dostluk kurmaya gitti&#59; ba?kalar?yla sevi?meye, onlar?n ac?lar?na tan?kl?k etmeye, sevgilerini talep etmeye, yaln?zl???n? bir meziyetmi? gibi yan?nda gezdirmeye...Ya?ad?klar?m?z ne kadar birbirine benziyor ve ne kadar birbirinden uzak ve biz safça bunun do?al oldu?una kendimizi ikna etmi?iz.Bir uça?a binsem, uzun bir yolculu?a ç?ksam, gelmi?in ve gelece?in bütün nimetlerini yan?ma alsam ya da bu içinde bulundu?um saçma sapan dü?, hayal, kurmaca ya da her neyse bitse, evime dönsem.Eve dönmenin ne anlama geldi?ini bilir misiniz? Bilseniz bile bilmezden gelirsiniz. Art?k evime dönmek istiyorum, ac?m? dindirmenin ba?ka bir yolu yok." (sayfa 39)

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben