Istanbuldan Asya-y?: Vustaya Seyahat; Seyyah Mehmed Emin Efendinin Seyahatnamesi

 
9789752894082: Istanbuldan Asya-y?: Vustaya Seyahat; Seyyah Mehmed Emin Efendinin Seyahatnamesi
Reseña del editor:

Seyyah Mehmet Emin Efendi'nin ?stanbul'dan Asya-y? Vustaya Seyahat ad?n? ta??yan gezi kitab?. Torunu Prof. Dr. Muhibbe Darga taraf?ndan yay?na haz?rlanan bu kitap, Ahmet Mithat Efendi'nin ve Prof. Dr. ?lber Ortayl?'n?n önsözü ile okurlara ula??yor. Tarihçilerin yan?s?ra, tarihe merakl? herkesin ilgiyle kar??layacaklar?na emin oldu?umuz bu kitaba, tarihçi olmayan okurlar?n okurken zorluk çekmemesi için 800'den fazla dipnot konuldu. Bilimsel titizlik ile bilim d??? okura kolayca okuma olana??n? birlikte ta??yan bu kitab?n 500. kitab?m?z olmas?, Everest Yay?nlar? olarak yeni bir alanda daha, tarih kitaplar?nda da iddial? oldu?umuzun bir göstergesi. "..Darugazede Mehmet Emin Efendi'yi, te?kilat tarihçileri, mabeyinciler aras?nda görecekler. Kayzer Willhelm'in Osmanl? ?mparatorlu?unu üç ziyaretindne ikincisinde kendisine refakat eden ve rehberlik yapan Mehmed Emin Efendi (Bey) oldu?u gibi, ?talya veliaht?, sonraki Victor Emmanuel'in ziyaretinde de yak?n refakatinde bulunmu? ve ismi geçen veliaht bizim seyahat soras?nda ?talya Kral?'n??n ölümü dolay?s?yla ülkemizden kral olara k avdet etti?inden kendisine majesteleri diye hitap eden ilk saray adam? olmu?tur.."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben