Tessa De Loo Ikizler

ISBN 13: 9789752890961

Ikizler

 
9789752890961: Ikizler
Reseña del editor:

Birçok drama sahne olan II. Dünya Sava??'n?n ba?lamas?ndan k?sa bir süre önce öksüz kalan iki küçük k?z karde? farkl? ailelerin yan?na gönderilir. ?kizlerden Anna Almanya'da, köydeki amcas?n?n yan?nda kal?rken&#59; Lotte Hollanda'ya zengin akrabalar?n?n yan?na gönderilir. ?kizler birbirine tamamen z?t dünyalarda büyüyecek ama birbirlerini asla unutmayacaklard?r.
Y?llar sonra, ya?amlar?n?n sonbahar?nda, art?k ya?lanm?? olan bedenlerini tedavi ettirmek için birbirlerinden habersiz gittikleri bir kapl?cada, kader onlar? bir kez daha bir araya ge-cektir. Bu sefer hayat?n iki farkl? k?y?s?ndan gelen ikizler hesapla?man?n, sava?man?n ve günah ç?karman?n kaç?n?lmaz oldu?unu bilerek, ayr? geçirdikleri y?llar? birbirlerine anlatmaya karar verirler. ?kisinin de uzla?maya niyeti yoktur.

Bu epik anlat?da, iki küçük ama etkileyici ya?amöyküsünden yola ç?karak bütün bir k?tan?n tarihini anlatan yazar, özellikle II. Dünya Sava??'n? ya?ayan kad?nlar?n hep geri planda kalan deneyimlerini okuyucuya gerçekçi bir dille aktararak sava??, ya?am?, a?k? ve tutkuyu, kad?nlar?n bak?? aç?s?ndan yeniden sorguluyor. Okuyucuyu II. Dünya Sava??'na, sava??n öncesi ve sonras?na, kad?nlarla birlikte yap?lan unutulmaz bir yolculu?a ç?kar?yor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben