Osmanliyi Yeniden Kesfetmek

3,43 durchschnittliche Bewertung
( 532 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789752633711: Osmanliyi Yeniden Kesfetmek
Vom Verlag:


"Osmanl? Devleti'nin kurulu?unun 700. y?l kutlamalar? Türkiye'de umulmaz bir ilgi uyand?rd? ve Türk toplumu yedi as?rl?k tarihine ilgi duymaya ba?lad?. Bu ilgi, kuru bir hamaset çizgisini geçti, anla??lan toplumsal dü?üncenin ve yorumlamalar?n tekamül etmesi dolay?s?yla "Osmanl? ?mparatorlu?u nedir? Bu imparatorlu?un kurumlar? nedir? Ya?am ?ekli nedir? Bizim için anlam? nedir?" gibi sorulara cevap aranmaya ba?land?. Ve bu meyanda, çal??malar, haz?rl?klar yapmak ve yapt?klar?m?z? geni? kitleye tan?tmak gibi bir ihtiyaç has?l oldu. ?üphesiz ki elinizdeki bu kitap da bunlardan birisidir ve o iddiadad?r." - ?lber Ortayl?


Geçmi?ten gelece?e tarihi geli?melere ???k tutarken, tarihin b?rakt??? izleri irdeleyen ?lber Ortayl? bu sefer okuru Osmanl?'y?&#59; padi?ahlar?, saraylar?, yönetim ?ekli, semtleri ve abidevi eserleriyle k?sacas? kendine özgü kimli?iyle yeniden ke?fetmeye davet ediyor...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben