Kolektif Osmanli Tarihi

ISBN 13: 9789752544543

Osmanli Tarihi

 
9789752544543: Osmanli Tarihi
Vom Verlag:
Historia Üniversitesi'nin Tarih Kurumu taraf?ndan kaleme al?nm?? ve 1783 y?l?nda Paris'te Fransa Kral?'n?n onay?yla yay?nlanm??t?r.

Osmanl? ?mparatorlu?u yüzy?llar boyunca tüm dünyaya hakimiyetini kabul ettirmi?, küçük bir s?n?r beyli?inden koskoca bir imparatorluk haline gelmi?tir. Say?s?z sava?lar, galibiyetler elde etmi?, topraklar?n?n üzerine toprak ekleyerek medeniyetini daha da büyüterek sürdürmü?tür. Osmanl? taht? yüzy?llar boyunca büyük bir ihti?am sürmü?, ama bunun ard?nda bir sürü olay da gizli kalm??t?r. Elinizdeki bu kitap, Historia Üniversitesi'nin Tarih Kurumu taraf?ndan kaleme al?nm?? ve 1783 y?l?nda Paris'te Fransa Kral?'n?n onay?yla yay?nlanm??t?r.

Di?er tarih kitaplar?ndan en büyük fark? ise, dönemin Türk ve yabanc? yazarlarla ara?t?r?larak gizli kalm?? tüm gerçeklerin ayd?nl??a ç?kmas?na gayret gösterilmi? olmas?d?r. Yurtd???nda haz?rlanm?? olmas?ndan dolay? farkl? bir bak?? aç?s?yla ve tarafs?z olarak yaz?lm?? tek eserdir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben