Iki Cami Arasinda Ask 2: Kayip Kafatasi

2,3 durchschnittliche Bewertung
( 10 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789751033000: Iki Cami Arasinda Ask 2: Kayip Kafatasi
Vom Verlag:


Rüyalar?n mimar? Koca Sinan... Rüyalar?ndan korkan bir adam, rüyalar?n?n pe?inden gidebilir mi?

Nehir dolup ta?t???nda a?k da co?ar! A?k ise bana göre tenden geçmedir! A?k, bedeni a??p ruhlar?n ruh dünyas?nda birolmas?d?r. Bir olmay? ba?aran ruhlar? ise ancak ölüm ay?r?r.A?k? bulanlar sadece rüyalar?n?n pe?inden gidenlerdir. Lale veSerkan, Sinan Ara?t?rma Merkezi için çal??an iki ara?t?rmac?d?r. Onlar? bir araya ge-n ?ey Mimar Sinan'?n kay?p kafatas?n?n izinisürmek ve bu s?r perdesini ortadan kald?rmakt?r. Yapt?klar? ara?t?rma onlar? Mimar Sinan'?n gizemlerle dolu hayat?nda tarihi bir yolculu?a ç?karacak, eserlerindeki s?rlara ve Yakup'un Merdiveni'yle aras?ndaki gizli ba?lant?ya götürecektir.

Hayat?n? kabusa çeviren rüyalar?n pe?inden giden Philip ise eski sevgilisi Sandra'yla birlikte kendini hayallerinin ?ehri ?stanbul'da bulur, yollar? yedi tepeli kentte Lale ve Serkan'la kesi?ir. Rüyalar?n mimar? Koca Sinan'?n izlerini sürerken a?k?n koridorlar?nda kaybolan bu dört arkada?? Mimar?n Merdiveni adl? tehlikeli bir tarikat?n müritleriyle girecekleri amans?z bir mücadele beklemektedir... ?ki Cami Aras?nda A?k 2 "Kay?p Kafatas?", modern zamanda Mimar Sinan ekseninde filizlenen modern a?klar?n, rüyalardaki s?rlar?n ve a?ka ç?kan zorlu basamaklar?n hikayesi...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben