Icindekiler: Tarif ve Fikir Kitabi

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750829345: Icindekiler: Tarif ve Fikir Kitabi
Vom Verlag:


Rafine, Samimi, Bamba?ka Bir Yemek Kitab?: ?çindekiler
De?i?ik fikirleri, yeni ve kolay tarifleri, al???lmam?? foto?raflar?yla ?çindekiler, fazla bilgiye bo?madan mutfa?a girmeye heveslendiriyor ve dü?ündüren yaz?lar?yla tarif verirken fikir de veriyor.Yemek yazar? Cemre Narin ve Chicago Kendall College'da a?ç?l?k e?itimi alan Begüm Atakan'?n Yap? Kredi Yay?nlar?'ndan ç?kan yemek kitab? ?çindekiler, May?s ay?nda kitapç?larda yerini al?yor. Bir yemek kitab? olman?n ötesinde mutfak kültürü, kent ya?am? ve malzemenin önemine de?inen ?çindekiler, nohuttan kay?s?ya, hamsiden ki?ni?e yüzlerce malzemeyi kullan?rken, 34 ana malzemenin ba?rolde oldu?u tarifleri içeriyor. Cemre Narin ve Begüm Atakan'?n samimi dili, Ahmet A?ao?lu'nun iddial? foto?raflar?, Nazl? Paker Garcia'n?n sofistike tasar?m? ile ?çindekiler'de, evli, bekar, yeniliklere aç?k, pi?irmekten keyif alan herkesin keyifle uygulayaca?? tarifler yer al?yor.

Kitap hakk?nda yazarlar: "Ad? "?çindekiler" çünkü yemek yaparken her ?eyden önemlisi malzeme. Malzemeye uzaksak - ki her geçen gün ne yaz?k ki daha da uzakla??yoruz - yapt???m?z yemekten de pek hay?r gelmiyor. ?yi yemek yapmak için "içindekileri" tan?mak, koklamak, denemek ?art. Bu sebepten kitapta malzeme ön planda. Tan?d?k malzemelere ba?ka aç?lardan bakt?rmak. Evde yemek yaparken yeni lezzet kombinasyonlar? denetmek. Malzemenin farkl? hallerini dü?ündürtmek. Hep yap?lan?n d???na yönlendirmek. ?çindekiler'in amac? galiba birazc?k da yoldan ç?karmak..." diyorlar.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben