Pamuk, Orhan Cevdet Bey ve Ogullari

ISBN 13: 9789750826313

Cevdet Bey ve Ogullari

3,96 durchschnittliche Bewertung
( 2.189 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750826313: Cevdet Bey ve Ogullari
Vom Verlag:


Orhan Pamuk'a ilk ününü ge-n bu büyük roman ?stanbullu bir ailenin yetmi? y?ll?k serüvenini hikaye ediyor. Yazar?n "&Uuml&#59;lke, Aile, Roman" üzerine sonsözüyle...

Ni?anta?l? bir ailenin 20. yüzy?l?n ba??ndan itibaren üç ku?ak boyunca serüvenlerini anlatan bu kitap ev içlerinin renklerini, zaman?n ak???n?, günlük s?radan konu?malar? ak?lda yer eden kahramanlar arac?l???yla saptarken, okura geleneksel romandan al?nacak hazlar? bütünüyle veriyor. Abdülhamit döneminin son y?llar?nda, ?stanbul'un ilk Müslüman tüccarlar?ndan küçük dükkan sahibi Cevdet Bey'in tutkusu, hem i?lerini büyütmek, zenginle?tirmektir hem de "Bat?l? anlamda" ça?da?, modern bir aile kurmak. Kökü ta?raya uzanan geleneksel ailesini bir yana b?rakarak bu isteklerini gerçekle?tirmeye giri?en Cevdet Bey'in ve o?ullar?n?n hikayesi, bir anlamda modernle?me u?ra?? içindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin özel hayat?n?n da hikayesidir. Ev içlerinin, yeni apartman hayat?n?n, Bat?l?la?an büyük ailelerin, Beyo?lu'na ç?k?p al??veri? etmelerin, radyo dinlenen pazar ö?leden sonralar?n?n dikkat ve sevgiyle anlat?ld??? bu panoramik roman, Orhan Pamuk'a hak etti?i ünü ge-n olgun bir ilk kitapt?r.

"Pamuk adeta okurun elinden tutup onu kendi dünyas?nda dola?t?r?yor, birbirinin içine geçen sahnelerle, kar??la?malarla ve konu?malarla her ?eyi en ince ayr?nt?s?na kadar çözümlüyor."
Frankfurter Allgemeine

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben