Agaçlar Ve Merzuk Cinayeti

3,81 durchschnittliche Bewertung
( 850 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750822506: Agaçlar Ve Merzuk Cinayeti
Vom Verlag:

Hayat... Bildi?in hayat dostum, bir kahramanl?kt?r.Evet, hayat bir kahramanl?kt?r ama gürültüsüz bir kahramanl?k. ?nsan?n dürüst ve onurlu kalmak için her gün yapt??? davran??lardan olu?an küçük bir kahramanl?k. Abdüsselam'?n y?llarca ve y?llarca dü?lerini kurdu?u ve gerçekle?mesini diledi?i dü?ünceler, i?te gerçek olmu?tu ama ba?ka türlü. ?imdi gördü?ü sonuçlar onu ç?lg?nl?k derecesinde bir hüzne sürüklüyordu, çünkü o vatan ad?n? verdi?i bu topraklarda olabilece?ini tasavvur etmedi?i ?eyler görmü?tü...Abdüsselam ?imdi bir lokma ekme?in pe?inde ko?arken aç, yabanc?la?m?? ve yorgundu. Evet, serab? and?ran bir ?eye dönü?en bir lokma ekme?in pe?inde. Oysa onun dara?ac?na as?laca??n? kuranlar, hala yerlerinde duruyorlar, tembel tembel uzanarak mehtab? seyrediyorlar, esrar ve viskiyle dolmu?, gözleri yar? kapal? kad?nlar?n duygular?yla e?leniyorlar!Gündüzleri arabalar?n kap?lar? onlar için aç?l?yor, i?lerin gerekti?i gibi yürüdü?ünden emin olmak isteyen tefeciler gibi sermayelerini gözden geçiriyorlar!

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben