Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti: Kendi Sesinden Siirler

4,68 durchschnittliche Bewertung
( 117 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750821752: Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti: Kendi Sesinden Siirler
Vom Verlag:


Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti: Orhan Veli'nin Kendi Sesinden ?iirler...

Yap? Kredi Yay?nlar? taraf?ndan yay?mlanan Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti kitab? ve bu kitapla birlikte verilen CD, Orhan Veli'nin çok eski bir kay?t yöntemi olan "tel"e okuma ile kaydetti?i ses kay?tlar?ndan olu?uyor.

Bu kay?tlarda Orhan Veli'nin kendi sesinden dinleyece?imiz ?iirleri ve bir de Karagöz oyunu bulunuyor.

K?z karde?i Füruzan Yolyapan'?n y?llarca saklad??? ve klasik bantlardan da önceki bir teknikle "tel"e okudu?u kay?tlarda Orhan Veli, en be?endi?i 22 ?iirini seslendiriyor.

Bir dost ortam?nda kaydedilen bu ?iirler, ölümünden y?llar sonra, Orhan Veli hayranlar? için gün ?????na ç?k?yor.

Orhan Veli'nin k?zkarde?i Füruzan Yolyapan, bu kay?tlar?n bir evde, bir y?lba?? e?lencesi s?ras?nda kaydedildi?ini tahmin etti?ini ama bu konuda pek bilgisi olmad???n?, kay?tlar?n da kendisine küçük a?abeyi Adnan Veli ölünce onun ahbab? Orhan Boran'dan geldi?ini söylüyor.

Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti'de ayr?ca, Orhan Veli'nin hiç bilinmeyen bir yan?n?, Karagöz oyunlar?na merak?n?, oynatmadaki ustal???n? da ö?reniyor, k?sa bir Karagöz muhaveresini kendi sesinden dinliyoruz.

Yap? Kredi Yay?nlar?, bir büyük ?airin ?iirlerini yaln?zca kitaplarda okumakla kalmay?p, kendi sesini ve ilk kez i?itti?imiz Karagöz oynatma yetene?ini de bu çal??ma ile gözler önüne seriyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben