Metin And Oyun Ve Bügü

ISBN 13: 9789750806476

Oyun Ve Bügü

3 durchschnittliche Bewertung
( 1 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750806476: Oyun Ve Bügü
Vom Verlag:

Oyun ve Bügü, konusunda Türkçe kaleme al?nm?? ilk monografi. Frazer, Huizinga, Caillois ve Malinowski gibi ara?t?rmac?lar?n açt??? yoldan giden Metin And, otuz y?l önce bas?l?p büyük ilgi gören ve genç ku?aktan ara?t?rmac?lar? etkileyen kitab?nda, Türklerin Anadolu'da yaratt??? "oyun" diye nitelenebilecek etkinlikleri geni? bir aç?l?mla ele alarak halkbilimsel deneyler yap?yor, ritüel ile tiyatronun bulu?tu?u yerlerde ilginç sentezlere ula??yor.

And'?n, Anadolu halk danslar?na, dramatik köylü oyunlar?na ve çocuk, genç ve yeti?kin oyunlar?na getirdi?i bak??lar, Orta Asya, Anadolu ve ?slam kültürlerinin kayna?t??? bir dünyada eski kültürlerden ça??m?z?n gündelik hayat?na geçi?ler de içeren bir düzlemde sergileniyor.

Oyun ve Bügü, ya?am?n? Türk tiyatrosunu her evresi ve boyutu ile ara?t?rmaya adam?? bir bilim adam?n?n "eskilik", "yayg?nl?k", "kutsall?k", "ritüel ba?lant?s?", "din", "büyü" ve "gösterim sanatlar?" gibi kavramlar?n kapsay?c? gölgeli?i alt?nda vard???, pratikte de yararl? olabilecek sonuçlar? içeriyor.

Metin And, Oyun ve Bügü'nün geni?letilmi? bask?s? ile Anadolu labirentinin gizli ç?kmaz ve geçitlerinde k?lavuzluk etmeyi sürdürüyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben