Orwell, George 1984

ISBN 13: 9789750718533

1984

4,13 durchschnittliche Bewertung
( 1.978.617 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789750718533: 1984
Reseña del editor:


Parti'nin dünya görü?ü, onu hiç anlayamayan insanlara çok daha kolay dayat?l?yordu. (...) Her ?eyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlard? çünkü t?pk? bir m?s?r tanesinin bir ku?un bedeninden sindirilmeden geçip gitmesi gibi, yuttuklar?ndan geriye bir ?ey kalm?yordu.

George Orwell'in kült kitab? Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yazar?n gelece?e ili?kin bir kabus senaryosudur. Bireyselli?in yok edildi?i, zihnin kontrol alt?na al?nd???, insanlar?n makinele?mi? kitlelere dönü?türüldü?ü totaliter bir dünya düzeni, romanda inan?lmaz bir hayal gücüyle, en ince ayr?nt?s?na kadar kurgulanm??t?r. Geçmi?te ve günümüzde dünya sahnesinde tezgahlanan oyunlar dü?ünüldü?ünde, ütopik oldu?u kadar gerçekçi bir romand?r Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. Güncelli?ini hiçbir zaman yitirmeyen bir ba?yap?tt?r&#59; yaln?zca yar?na de?il, bugüne de ili?kin bir uyar? ç??l???d?r.

Can Yay?nlar?, bu "bütün zamanlar?n kitab?n?" Celal &Uuml&#59;ster'in özenli çevirisiyle okura sunmaktan k?vanç duyuyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben