Peter Nadas Ölümle Bas Basa

ISBN 13: 9789750715914

Ölümle Bas Basa

3,65 durchschnittliche Bewertung
( 83 Bewertungen bei GoodReads )
 
9789750715914: Ölümle Bas Basa
Vom Verlag:


Peter Nadas, s?radan insanlar?n s?rad??? ya?amlar?n?n yazar?d?r. Ya?ama mücadelesi veren, yoksul, kimi de?erlerinden kopmam?? kimi içindeki bast?r?lmam?? fa?izan duygular?n? ilk çatlakta ortaya ç?karan insanlar...

Yer yer ya?ama bir çocu?un gözünden bakar yazar&#59; büyüklerin anla??lmaz dünyas?na özenerek masumiyetini kaybeden çocuklar da vard?r bu öykülerde, hala kendisini koruyabilenler de... Ortak yanlar? ihmal edilmeleridir. Kimse &ndash&#59;anne babalar? dahil&ndash&#59; gözlerine bakmaz onlarla konu?urken...

Ya?amla ölüm iç içedir Nadas kitaplar?nda... Kendisi de ya?am?n k?y?s?ndan dönmü?, ölümün solu?unu ensesinde hissetmi?, hatta "Ölümle Ba? Ba?a"da ya?ad?klar?n? öyküle?tirmi?tir.

"Zihnim, asl?nda hazin bir yok olu? olarak anla??lmas? gerekeni ola?anüstü bir tepkisellikle de?erlendiriyor, çünkü art?k ba?kalar?n?n deneyimiyle k?yaslama imkan? yok. Bu dünyevi bir ?ey olamaz, ben bu harikuladeli?i hissetmek için bir ?ey yapmad?m ki, oysa ba?kalar?yla payla?t???m fiziksel varl???mda hep bunu arzulam??, hiçbir zaman da ba?aramam??t?m. Bu son deneyimi hiç kimseyle payla?amayaca??m? bilmek bana çok e?lenceli geldi. Demek ki ya?am?m, neyin yak?n?na sokulmam gerekti?ini hissetti?im birkaç ?ansl? andan ibaretmi?."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben