Joseph Conrad AltI; Öykü

ISBN 13: 9789750510182

AltI; Öykü

3,96 durchschnittliche Bewertung
( 73 Bewertungen bei Goodreads )
 
9789750510182: AltI; Öykü
Reseña del editor:

Denizlerin sesini romanlar?na ta??yan usta yazar Joseph Conrad farkl? zamanlarda yazd??? öykülerini Alt? Öykü'de bir araya getirmi?.

Yazar, romanlar?ndan a?ina oldu?umuz politik gerilimi ve sava? alanlar?ndan, ?ss?z adalardan, gemilerin güvertesinden ta?an macerac? ruhu öykülerine de s?zd?r?yor.

Kitab?n, filme de uyarlanan ilk öyküsü "Gaspar Ruiz", ?spanya'daki ba??ms?zl?k sava?lar? s?ras?nda esaretten kurtulan güçlü bir askerin hayat?n? anlat?rken bir a?k hikayesine de uzan?yor.

"Muhbir" adl? ikinci öyküde bir örgüt ajan?n?n de?ifre edili?ini ünlü bir yazar?n a?z?ndan dinleyen okur, üçüncü öykü "Hoyrat"ta Conrad'dan beklenen gerçekçilikte ve sertlikte bir denizcilik hikayesiyle kar??la??yor.

"Bir Anar?ist" adl? öykü, "sözde bir anar?istin" bir adada umutsuzca "mahkum" edili?ini&#59; "askeri bir öykü" olarak an?lan kitab?n en uzun hikayesi "Düello" ise Napoleon ordusundaki iki subay?n bir ömre yay?lan çeki?mesini anlat?yor.

Kitab?n son öyküsü "?l Conde" ise yazar?n ?talya'da kar??la?t??? cana yak?n bir beyefendinin ba??ndan geçen "hazin" bir doland?r?c?l?k hikayesi.

Conrad'?n romanc?l?ktaki ustal???n?n izleri olan ve ilham?n?, yazar?n deyi?iyle "gerçe?in ta kendisi"nden alan bu öyküleri, yazar?n?n notu ve Hasan Fehmi Nemli'nin özenli çevirisiyle sunuyoruz.

"Görkemli bir ki?ili?e sahip olan Conrad, kendini hayat?n karanl?k taraflar?n?n kar??s?nda konumland?r?r, ancak kendi sanat? onu Shakespearyen bir nihiliste dönü?türür." HAROOLD BLOOM

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben