Sten Ingelf Jazz- och Popharmonik

ISBN 13: 9789197113335

Jazz- och Popharmonik

 
9789197113335: Jazz- och Popharmonik

Boken behandlar hur man lägger, färgar, stämför och kombinerar ackord i jazzmusik-från traditionell till dagens jazz- samt pop/rockmusik. Detta är viktiga kunskaper för den som vill arrangera, ”kompa” eller improvisera.

Materialet är uppdelat i två delar: en FAKTADEL och en ÖVNINGSDEL. Grundidén är att visa hur ackord och färgningar används i jazz/popmusik och ta fram de principer som gäller. Detta sker i FAKTADELEN. Principerna praktiseras sedan på ÖVNINGSLÅTAR i ÖVNINGSDELEN. I det här avseendet skiljer sig den här boken från andra böcker i ämnet. Här får du inte bara lära dig en massa ackord och färgningar utan även hur du praktiskt kan använda dessa. En annan idé är att du får arbeta med ”riktig” musik, i stället för konstruerade exempel och övningar. I faktadelen förekommer en hel del notexempel hämtade från inspelningar med betydelsefulla arrangörer/solister och i övningsdelen finns kända jazzlåtar i olika stilar. Boken är alltså inriktad på praktiskt arbete, där varje avsnitt avslutas med arbetsuppgifter med konkreta tips på hur du ska lära dig det som behandlats. Ditt ackordförråd byggs successivt upp till att så småningom omfatta mera komplicerade ackord och ackordföljder. Genom att lära in dessa på ditt ackordinstrument utvecklas också ditt gehör så att du lättare kan känna igen ackord/färgningar.

Boken har utformats med tanke på:

jazz- eller popmusikern/arrangören som vill utveckla sitt harmoniska kunnande för att ”kompa”, arrangera eller för improvisation.

den som vill bredda sitt harmoniska kunnande, t. ex. studerande vid musikutbildningar som kommunala musikskolor, studieförbund, folkhögskolor, musikhögskolor.

den som vill utveckla sitt ackordspel inom jazz- och popgenren.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben